Skip Navigation Links.
Lịch công tác
Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước
Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng
Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của Nhà nước
Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước
Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản
Thông tin người phát ngôn
DVCONG
Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Hỏi đáp
VB QPPL
Collapse DVC Trực tuyếnDVC Trực tuyến
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
Sơ đồ chi tiết Trang TTĐT
Collapse GIỚI THIỆUGIỚI THIỆU
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ và các tổ chức khác
Lịch sử phát triển
Nhiệm vụ Lãnh đạo Sở
Lãnh đạo Sở
Danh bạ Sở Tài chính
Collapse TT HCTT HC
Thủ tục hành chính
Quy trình TTHC nội bộ
Tiếp nhận thông tin phản ánh
Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
Cải cách hành chính
Collapse GIÁ-TÀI SẢN CÔNGGIÁ-TÀI SẢN CÔNG
Đăng ký giá, Kê khai giá
Giá khác
QLNN VỀ GÍA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
Đăng nhập
Collapse TIN TỨCTIN TỨC
Cải cách Hành chính
Tin tức chuyên môn tổng hợp
Tin tức Tài chính - Ngân sách
Chính sách mới
Hoạt động của Đảng bộ, Đoàn thể và các tổ chức khác
Tin hoạt động
Cải cách thủ tục hành chính
Collapse CÔNG KHAI NGÂN SÁCHCÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dự toán NSĐP trình HĐND tỉnh
Dự toán NSĐP đã được HĐND Quyết định
Công khai số liệu thực hiện Dự toán Ngân sách
Công khai số liệu Quyết toán Ngân sách
Tổng hợp tình hình Công khai Ngân sách
Các loại Quỹ ngoài ngân sách
Thông tin nợ chính quyền địa phương
Công khai ngân sách các huyện, thành phố
Tin ảnh
Thông báo mời họp
Chỉ đạo điều hành
Collapse Trang chủTrang chủ
QLTS_CONG
DVC-TSCONG


image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang