STT

TÊN BÁO CÁO

NĂM BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH/

VĂN BẢN CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN

1

Báo cáo tình hình vay, trả nợ của tỉnh Sơn La năm 2023

2023

246/BC-UBND

17/01/2023

2023_246/UBND-TH.pdf

2

Phụ lục tình hình vay, trả nợ của tỉnh Sơn La năm 2023

2023

PL_246/BC-UBND

17/01/2023

PL_246/UBND-TH.pdf


image

 

 

                  BÁO CÁO NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG


Tình hình vay, trả nợ của chính quyền địa phương ( Xem tại đây)
Phụ lục Báo cáo vay, trả nợ của chính quyền địa phương ( Xem tại đây)


                            BÁO CÁO
Tình hình vay, trả nợ của chính quyền
địa phương 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Sơn La


Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 củaChính phủ về quản lý nợ chính quyền địa phương; Thông tư 02/2019/TT-BTC ngày14/01/2019 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài chính. UBND tỉnh Sơn La báocáo tình hình vay, trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2019 như sau:
- Số dư nợ đầu kỳ đến 01/01/2019       : 100.054,14 triệu đồng.
- Số vay trong kỳ                                :   0 triệu đồng.
- Trả nợ trong kỳ                                :   52.173,33 triệu đồng.
+ Trả nợ gốc                                                :  52.000,00 triệu đồng.
+ Trả nợ lãi và phí                              :          173,33 triệu đồng.
- Số dư nợ đến30/6/2018                              :  48.054,14 triệu đồng.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang