STT

TÊN BÁO CÁO

NĂM BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH/

VĂN BẢN CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN

1

Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

2023

4748/UBND-TH

21/01/2023

2023_4748/UBND-TH.pdf

2

Thực hiện các kiến nghị kiểm toán của báo cáo kiểm toán năm 2022 và kiến nghị năm trước chưa thực hiện của tỉnh Sơn La

2023

4661/UBND-TH

17/01/2023

2023_4661/UBND-TH.pdf


STT

TÊN BÁO CÁO

NĂM BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH/

VĂN BẢN CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

ĐƯỜNG DẪN

TOÀN VĂN (TẢI VỀ)

I

Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 và các năm trở về trước

2022

1397/UBND-TH

20/04/2022

1397/UBND-TH.pdf

1

Phụ lục số 01 Kiến nghị kiểm toán thực hiện Dự án Hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu

2022

PL1_1397_UBND-TH

20/04/2022

PL1_1397_UBND-TH.pdf

2

Phụ lục số 02 Kiến nghị kiểm toán việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đa, công tác quản lý thực hiện các dự án khu đô thị giai đoạn 2015-0219, ccs dự án BT,BLT tại tỉnh Sơn La

2022

PL2_1397_UBND-TH

20/04/2022

PL2_1397_UBND-TH.pdf

3

Phụ lục số 02.1 Kiến nghị kiểm toán tăng thu ngân sách nhà nước việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đai; công tác quản lý thực hiện đầu tư các dự án khu đô thị giai đoạn 2015-2019; các dự án BT; BLT

2022

PL3_1397_UBND-TH

20/04/2022

PL3_1397_UBND-TH.pdf

4

Phụ lục số 02.2 Kiến nghị kiểm toán giảm chi đầu tư xây dựng năm 2020

2022

PL4_1397_UBND-TH

20/04/2022

PL4_1397_UBND-TH.pdf

5

Phụ lục số 02.3 Kiến nghị kiểm toán việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đai; quản lý thực hiện đầu tưu các dự án khu đô thị giai đoạn 2015-2019; các dự án BT; BLT tại Sơn La

2022

PL5_1397_UBND-TH

20/04/2022

PL5_1397_UBND-TH.pdf

6

Phụ lục số 03 Kiến nghị hoàn trả các đơn vị số tiền thu 2% thuế thu nhập doanh nghiệp ( kiến nghị kiểm toán năm 2019 niên độ 2018)

2022

PL6_1397_UBND-TH

20/04/2022

PL6_1397_UBND-TH.pdf

7

Phụ lục số 04 Kiến nghị kiểm toán giảm chi thường xuyên năm 2020 ( năm kiểm toán 2019 đối với niên độ ngân sách 2018 lồng ghép chuyên đề y tế giai đoạn 2016-2019)

2022

PL7_1397_UBND-TH

20/04/2022

PL7_1397_UBND-TH.pdf

8

Phụ lục số 05 Kiến nghị kiểm toán giảm chi đầu tư xây dựng năm 2018

2022

PL8_1397_UBND-TH

20/04/2022

PL8_1397_UBND-TH.pdf

II

Kết quả thực hiện các Kết luận, kiến nghị Kiểm toán đối với báo cáo quyết toán NSĐP năm 2020

2022

1886/UBND-TH

24/05/2022

1886/UBND-TH.pdf

III

Kết quả thực hiện các Kết luận, kiến nghị Kiểm toán

2022

2408/UBND-TH

24/05/2022

2408/UBND-TH.pdf

1

Phụ lục số 01 Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước năm 2020 tại tỉnh Sơn La

2022

PL1_2408/UBND-TH

24/05/2022

PL1_2408/UBND-TH.pdf

2

Phụ lục số 02 Tổng hợp kiến nghị kiểm toán tăng thu cấp quyền khai thác khoáng sản hiện chưa thực hiện

2022

PL2_2408/UBND-TH

24/05/2022

PL2_2408/UBND-TH.pdf

3

Phục lục số 03 kiến nghị giảm lỗ từ kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

2022

PL3_2408/UBND-TH

24/05/2022

PL3_2408/UBND-TH.pdf

4

Phụ lục số 04 Kiến nghị giảm thu ngân sách nhà nước về thuế năm 2020

2022

PL4_2408/UBND-TH

24/05/2022

PL4_2408/UBND-TH.pdf

5

Phụ lục số 05 Tổng hợp kiến nghị thu hồi và giảm chi ngân sách nhà nước năm 2020

2022

PL5_2408/UBND-TH

24/05/2022

PL5_2408/UBND-TH.pdf

5.1.1

Phụ lục số 05.1.1 Tổng hợp kiến nghị thu hồi, giảm chi đầu tư XDCB năm 2020 theo kết luận kiểm toán Nhà nước

2022

PL50.1.1_2408/UBND-TH

24/05/2022

PL50.1.1_2408/UBND-TH

5.1.2

Phụ lục số 05.1.2 Kiến nghị thu hồi và gaimr chi ngân sách nhà nước năm 2020

PL50.1.2_2408/UBND-TH

24/05/2022

PL50.1.2_2408/UBND-TH

5.1.3

Phụ lục số 05.1.3 Kiến nghị thu hồi và giảm chi ngân sách nhà nước năm 2020

PL50.1.3_2408/UBND-TH

24/05/2022

PL50.1.3_2408/UBND-TH

 

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang