Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Công khai số liệu Dự toán Ngân sách trình Hội đồng nhân dân Năm 2021

Công khai số liệu Dự toán Ngân sách trình Hội đồng nhân dân Năm 2021

Nội dung chi tiết xem tại chuyên mục "CÔNG KHAI NGÂN SÁCH \DỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐND TỈNH" tại địa chỉ: https://sotaichinh.sonla.gov.vn/1290/31046/71982/du-toan-nsdp-trinh-hdnd-tinh

Tờ trình số 226/TTr-UBND ngày18/11/2020 Đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 (xem tại đây)

- Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 18/11/2020 Đề nghị ban hành Nghị quyết củaHĐND tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cân đối cho các huyện, thành phố năm 2021 (xem tại đây)

Mọi ý kiến tham gia, đóng góp về quá trình xây dựng dự thảo dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của các tổ chức, cá nhân, người dân sẽ được Sở Tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh thảo luận, quyết nghị.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La

Điện thoại: 02123.852.600 (Phòng Quản lý Ngân sách) - Email: stc@sonla.gov.vn / stcsonla@mof.gov.vn.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang