Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân quyết định

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân quyết định

       Thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách tại Thông tư số 434/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, làm căn cứ chấm điểm chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2020 (POBI). Sở Tài chính Sơn La thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân quyết định gồm:

   - Nghị quyết số 243/NQ-HDND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 (xem tại đây)

    - Nghị quyết số 244/NQ-HDND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐNDtỉnh Sơn La về phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho huyện, thành phố năm 2021 (xem tại đây)

    - Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 (xem tại đây)

Biểu mẫu số liệu ban hành kèm theo Thông tư số 434/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính được công bố tại Chuyên mục "CÔNG KHAI NGÂN SÁCH"/ "DỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNH" xem tại đây

Tác giả: Lê Văn Tuân - Phòng Quản lý Ngân sách
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang