Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

NĂM 2021

DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 9 THÁNG NĂM 2021

Ngày công khai 10/10/2021 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 9 tháng năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh hơn, mạnh hơn, nguy hiểm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế - xã hội và sức khỏe, tính mạng của dân nhân, nhưng với sự chỉ đạo sát sao Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quyết tâm, đồng lòng, quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực: đại dịch cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân dần trở lại bình thường, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Căn cứ kết quả điều hành dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh và báo cáo của các huyện, thành phố, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Sơn La 9 tháng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh, như sau:

          I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2021

1. Kết quả thu ngân sách 9 tháng năm 2021

1.1.Thu ngân sách địa phương đạt 8.752.871 triệu đồng bằng 64% dự toán HĐND, UBND tỉnh giao, bằng 72% so với cùng kì năm 2020, bao gồm:

 Thu ngân sách trên địa bàn đạt  4.452.285 triệu đồng bằng 108% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 106% so cùng kỳ, trong đó:

+ Thu nội địa đạt 2.739.307 triệu đồng, bằng 67% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 116% so với cùng kỳ.

+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 23.341 triệu đồng, bằng 58% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 48 % so cùng kỳ.

+ Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2020 sang năm 2021 đạt 1.574.466 triệu đồng, bằng 92% so cùng kỳ.

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.300.586 triệu đồng, bằng 45% dự toán HĐND,UBND giao, bằng 54% so với cùng kỳ.

1.2. Nguyên nhân thu ngân sách nội địa 9 tháng năm 2021 không đạt dự toán

- Số thu từ hoạt động thủy điện chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa, tuy nhiên khoản thu này mang tính thời vụ cao (giảm vào mùa khô, tăng vào mùa mưa), 9 tháng năm 2021 là tiếp tục chịu ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng sản xuất điện các nhà máy không đạt công suất thiết kế..

- Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; một số ngành sản xuất, kinh doanh tiếp tục ngừng hoạt động, sản xuất dẫn đến không phát sinh số thuế phải nộp.

- Một số nguồn giảm thu từ thuế và phí (dự kiến): 300 tỷ đồng, gồm:

  + Giảm thu do thực hiện công văn số 3805/EVN-TCKT ngày 5/7/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về giá tính thuế GTGT đối với các công ty sản xuất thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc với mức giá tính thuế GTGT áp dung từ kỳ khai thuế năm 2021 là 468,38đ/Kwh (giảm 127,62đ/Kwh). Dự kiến giảm thu:89 tỷ đồng.

+ Giảm thu do không đạt sản lượng điện từ thủy điện theo dự toán, dự kiến hụt thu: 184 tỷ đồng (Trong đó: Thủy điện Sơn La: 136 tỷ đồng; Thủy điện Hòa Bình 23 tỷ đồng; thủy điện vừa và nhỏ: 25 tỷ đồng).

 + Giảm thu do thực hiện thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính: tổng số phí, lệ phí dự kiến giảm 11,3 tỷ đồng. Giảm thu do thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính là 2,7 tỷ đồng.

 + Dự kiến giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 200 tỷ là 2,7 tỷ đồng.

 + Dự kiến giảm thuế GTGT, giảm thu do chính sách Bộ Tài chính đối với các ngành dịch vụ giảm 1,7 tỷ đồng. Dự kiến giảm 50% số thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý III và quý IV trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, dự kiến giảm thu 7,67 tỷ đồng.

 + Giảm thuế BVMT phải nộp 36 tỷ đồng.

 + Số thu của Công ty Cổ phần giống sữa Mộc Châu phát sinh trong năm 2021 đã nộp ngay trong năm 2020 là: 60,454 tỷ đồng.  

2. Kết quả chi ngân sách 9 tháng năm 2021

2.1. Chi ngân sách địa phương đạt 8.655.033 triệu đồng, bằng 73% dự toán giao, bằng 118% so cùng kỳ, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển đạt 2.041.365 triệu đồng, bằng 115% dự toán giao, bằng 161% so với cùng kỳ.

- Chi thường xuyên đạt: 6.525.136 triệu đồng bằng 65% dự toán giao, bằng 108% so với cùng kỳ, cụ thể:

+ Chi sự nghiệp kinh tế môi trường: 510.074 triệu đồng, bằng 60% dự toán giao, bằng 81% so với cùng kỳ.

+ Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 3.110.257 triệu đồng, bằng 66% dự toán giao, bằng 108% so với cùng kỳ.

+ Chi sự nghiệp y tế, phòng chống dịch: 840.921 triệu đồng, bằng 72% dự toán giao, bằng 107% so với cùng kỳ.

+ Chi sự nghiệp Văn hóa, thể thao, PTTH: 116.254 triệu đồng, bằng 61% dự toán giao, bằng 114% so với cùng kỳ.

+ Chi đảm bảo xã hội: 350.027 triệu đồng bằng 83% dự toán giao, bằng 95% so với cùng kỳ.

+ Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 1.310.290 triệu đồng, bằng 69% dự toán giao, bằng 124% so với cùng kỳ.

+ Chi an ninh, quốc phòng, đối ngoại 245.654 triệu đồng, bằng 78% dự toán giao, bằng 111% so với cùng kỳ.

 (Có các phụ lục chi tiết kèm theo)

2.2. Công tác điều hành ngân sách

- Tham mưu trình UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

- Phối hợp với cơ quan thuế theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, rà soát, đánh giá tác động đến nhiệm vụ thu NSNN do dịch bệnh Covid-19, xác định các nguồn thu, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu; chỉ đạo các Sở, Ngành, các huyện, thành phố trong công tác điều hành thu ngân sách trên địa bàn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, thành phần kinh tế trong sản xuất, kinh doanh.

- Điều hành chi NSNN tại các cấp ngân sách, thực hiện theo quy định của Luật NSNN, quy định về quản lý, điều hành ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, đảm bảo triệt để tiết kiệm, đúng chế độ, chính sách và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không đề xuất ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi NSNN khi chưa có nguồn đảm bảo.

- Tham mưu trình UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động thực hiện rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên những tháng còn lại năm 2021, đồng thời cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại, dừng, giãn thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động văn hóa, thể thao không cần thiết tập trung nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19...; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

- Tham mưu trình cấp có thẩm quyền cân đối nguồn kinh phí để chi trả các khoản chi thiết yếu như: Lương, phụ cấp lương; Trợ cấp cán bộ xã, phường, thị trấn, bản, tiểu khu và tổ dân phố...; kinh phí chi đảm bảo xã hội; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế.... và kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ; qua đó, kỷ luật tài chính được tăng cường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với 100% cơ quan quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, gắn với lộ trình thực hiện tính giá sự nghiệp công, từng bước chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công sang cơ chế đặt hàng.

- Tham mưu trình UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện: công khai dự toán ngân sách năm 2021, quyết toán ngân sách năm 2020 theo quy Luật NSNN; Tổ chức xét duyệt, thẩm định và lập tổng quyết toán NSĐP năm 2020 theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính; Chỉ đạo thực hiện nghiêm các Kiến nghị, kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán có thẩm quyền; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh với các nội dung cơ bản: Cải cách thể chế, cải cách bộ máy; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với đổi mới quy trình giải quyết công việc; thực hiện tốt khẩu hiệu "Chung tay thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính".

II. Nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính- ngân sách những tháng cuối năm 2021

1. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2021; yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, với mục tiêu ưu tiên cao nhất là nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-19, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống cho người dân. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh ở những nơi bảo đảm an toàn dịch bệnh; đồng thời tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đi đối với bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của nhân dân.

2. Thu ngân sách

- Phối hợp với Cơ quan thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, triển khai quyết liệt có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp thu ngân sách và giảm nợ thuế năm 2021 đã giao, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất, tạo nguồn kinh phí đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid-19 đến thực hiện dự toán thu ngân sách. Theo dõi, phân tích diễn biến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp chống thất thu ngân sách, tăng thu từ thuế, phí, thu khác ngân sách, thu từ đất để bù giảm thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đề xuất kịp thời với cấp có thẩm quyền các giải pháp đảm bảo thu ngân sách nhà nước. Triển khai thực hiện các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ.

- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh về tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp.  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

- Tham gia hoạt động tổ công tác chống thất thu và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đôn đốc thu nợ thuế và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư của UBND tỉnh, thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời về tiến độ thu ngân sách, các khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện dự toán thu ngân sách.

3. Chi ngân sách

- Tham mưu trình UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ. Xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo nguồn vốn đầu tư giao phải được giải ngân, thanh toán và phát huy hiệu quả; kiên quyết khắc phục tình trạng dồn chi vào cuối năm, hạn chế tình trạng chuyển nguồn, nộp trả ngân sách cấp trên.

- Xây dựng phương án điều hành ngân sách nhà nước những tháng còn lại năm 2021, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác của ngân sách nhà nước. Chủ động điều hành dự toán linh hoạt, đảm bảo cân đối của ngân sách các cấp, tổ chức chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách, nhất là tiến độ một số nguồn thu gắn với chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết), sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ đất, sớm đưa công trình, dự án đầu tư từ tiền sử dụng đất vào sử dụng phục vụ đời sống của nhân dân.

- Tổ chức điều hành chi ngân sách theo dự toán, chặt chẽ, tăng cường thực hành tiết kiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách. Thực hiện quản lý chi NSNN năm 2021 theo đúng chế độ, chính sách, trong phạm vi dự toán được duyệt, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ, của tỉnh, nhất là các khoản chi cho con người, đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời gian, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

- Chỉ đạo quản lý chặt chẽ dự phòng ngân sách các cấp theo quy định của Luật NSNN; tập trung cho mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất... chi hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh.

- Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trình UBND tỉnh, trình các kì họp HĐND tỉnh khó XV các nội dung thuộc trách nhiệm của ngành tài chính.

- Chủ động rà soát dự toán được giao năm 2021; phối hợp với Cục thuế tỉnh về phương án thu ngân sách những tháng cuối năm, trường hợp thu cân đối không đạt dự toán, xây dựng phương án cân đối, đảm bảo an toàn Quỹ theo quy định của Luật NSNN, Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2020 của Bộ Tài chính, báo cáo UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên đây là kết quả thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Sơn La 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp tài chính-ngân sách những tháng cuối năm 2021; Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang