Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công khai minh bạch ngân sách nhà nước theo thông lệ tốt của quốc tế

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công khai minh bạch ngân sách nhà nước theo thông lệ tốt của quốc tế

 

    Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách và chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017 về thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán và các tổ chức được NSNN hỗ trợ; Công văn số 9067/BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước. Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh ban hành công văn 2436/UBND-TH ngày 07/8/2017; Công văn số 1271/UBND-TH ngày 19/4/2018; Công văn số 2702/UBND-TH  ngày 13/8/2019 chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công khai ngân sách theo quy định.

    Trong giai đoạn 2017-2021, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với cải cách tài chính công dựa trên các trụ cột về minh bạch ngân sách, sự tham gia, kiểm tra, giám sát của người dân trong chu trình ngân sách và trách nhiệm giải trình của HĐND, UBND và cơ quan Tài chính các cấp đối với hoạt động quản lý tài chính công có nhiều chuyển biến tích cực, được ghi nhận qua kết quả đánh giá hàng năm theo chỉ số POBI do tổ chức Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP) thực hiện. Nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin theo quy định hiện hành và thực hiện tốt công tác công khai minh bạch ngân sách nhà nước theo thông lệ của quốc tế về công khai Tài chính ngân sách cấp tỉnh. Sở Tài chính tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ trên giao diện tại Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan theo danh mục đơn vị tài liệu do Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP) truy cập và chấm điểm xếp hạng với các tiêu chí sau:

        - Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động đồng bộ các chuyên mục công khai ngân sách trên Trang thông tin điện tử của HĐND, UBND và Sở Tài chính theo quy định của Luật NSNN, Luật tiếp cập thông tin…

         - Công khai đăng tải trên Trang thông tin điện tử của HĐND, UBND và Sở Tài chính các tài liệu được phép công khai gồm: Kế hoạch giám sát thường xuyên và chuyên đề về Tài chính ngân sách; báo cáo giám sát về ngân sách; biên bản kỳ họp hoặc thảo luận về dự toán và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022; các báo báo thẩm tra ngân sách của Ban Kinh tế ngân sách

        - Tăng cường công tác tuyên truyền, kết nối thông tin với bạn đọc và người dân thông qua chuyên mục "Hỏi đáp" trên Trang thông tin điện tử của HĐND, Sở Tài chính bố trí cán bộ tiếp nhận thông tin và gửi câu hỏi đến các cơ quan có liên quan để giải đáp. Tích hợp kênh truyền thông chính thức thông qua các công cụ mạng xã hội như: Zalo, Fanpage để tuyên truyền phổ biến về dự toán ngân sách hàng năm đến bạn đọc và người dân.

         Công khai minh bạch ngân sách là tiêu chí bắt buộc phải thực hiện công khai theo quy định của Bộ Tài chính và theo thông lệ tốt của quốc tế về công khai minh bạch ngân sách cấp tinh. Sở Tài chính rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý bạn đọc và nhân dân để tiếp tục hoàn thiện hơn trong công tác tham mưu, quản lý Tài chính ngân sách trên toàn địa bàn.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang