Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất để xác định giá khởi điểm bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất để xác định giá khởi điểm bán đấu giá tài sản

 

Tải thông báo số 236/TB-STC ngày 15/12/2022 của Sở Tài chính tại đây

 

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Trụ sở làm việc (cũ) của Trạm Khuyến nông xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu;

Căn cứ Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 20/11/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Trụ sở làm việc (cũ) của Trạm Khuyến nông xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu;

Sở Tài chính thông báo về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất để làm căn cứ trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản tại Trụ sở làm việc (cũ) của Trạm Khuyến nông xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, như sau:

1. Thông tin về tài sản đấu giá

1.1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thuận Châu.

1.2. Danh mục tài sản đấu giá

- Diện tích khu đất đấu giá: 243,4 m2 (Theo kết quả đo đạc hiện trạng ngày 02/6/2021 của UBND huyện Thuận Châu).

- Vị trí: Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV; sửa chữa năm 2016, diện tích 100m2. Nguyên giá  265.051.000 đồng. Giá trị còn lại đến ngày 31/12/2021 là 158.977.589 đồng.

1.3. Nguồn gốc và hiện trạng thửa đất

- Nguồn gốc thửa đất: Đất trạm khuyến nông xã Phổng Lái không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Đề án kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nông nghiệp cấp huyện; UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp đối với Nhà trạm khuyến nông xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (cũ) là bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 và Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 điều chỉnh Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố đợt 1 năm 2022.

- Hiện trạng khu đất: Đất có mốc giới, ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp với các chủ sử dụng đất liền kề.

1.4. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Quy hoạch xây dựng: Quy hoạch đất ở nông thôn đã được UBND huyện Thuận Châu phê duyệt tại Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn mới trung tâm xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu; khu đất được quy hoạch thành 01 lô đất.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thửa đất đấu giá nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 08/8/2022.

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá khởi điểm đấu giá trụ sở làm việc (cũ) của Trạm Khuyến nông xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,...

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,...)

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý: Danh sách các Doanh nghiệp, thẩm định viên doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2022 theo Thông báo của Bộ Tài chính.

Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề,…).

2

Cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết

Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá tài sản.

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên (tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký kinh doanh)

4

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm khi thực hiện.

- Hợp đồng thẩm định giá thành công trong hai (02) năm liền kề; hợp đồng thẩm định giá tài sản có giá trị lớn nhất được 30 điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 20 điểm, 10 điểm và 05 điểm.

- Tổng giá trị chênh lệch hợp đồng thẩm định giá thành công trong hai (02) năm liền kề: Đơn vị có tổng giá trị chênh lệch lớn nhất được 60 điểm; các đơn vị xếp sau lần lượt được 40 điểm, 30 điểm, 20 điểm, 10 điểm và 0 điểm.

5

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định)

Đơn vị có giá dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản thấp nhất được 10 điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 05 điểm, 0 điểm.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 19/12/2022 (Trong giờ hành chính).

5.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ ngày 19/12/2022.

(Sở Tài chính không hoàn trả hồ sơ đã nộp)

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (đồng chí Phan Thanh Huyền - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính, Số điện thoại: 0868.555.998).

- Địa chỉ: Phòng 565, Tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trường hợp tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất được lựa chọn không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính ban hành thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Sở Tài chính tỉnh Sơn La có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La Thông báo để các tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất được biết và đăng ký./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang