Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện bán đấu giá tài sản phát mại tịch thu sung công quỹ Nhà nước

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện bán đấu giá tài sản phát mại tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Tải thông báo số 13/TB-STC về tại đây

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HĐND tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-STC ngày 10/02/2022 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm bán phát mại tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-STC ngày 23/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-STC ngày 23/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc phê duyệt giá khởi điểm bán phát mại tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 12/TB-HĐTĐ ngày 23/02/2022 của Hội đồng xác định giá khởi điểm về Thông báo kết quả xác định phương án xử lý và giá khởi điểm bán phát mại tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước;

Sở Tài chính Thông báo lựa chọn các đơn vị, tổ chức tham gia bán đấu giá tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước hiện đang lưu giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La, như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản.

1.1. Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

1.2. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá.

2.1. Tên tài sản: 

- Xe máy các loại: 18 chiếc.

- Điện thoại di động các loại: 246 chiếc.

- Tài sản khác: 3 cái.

2.2. Hiện trạng tài sản: Toàn bộ tài sản nêu trên đã qua sử dụng.

2.3. Giá khởi điểm: 51.002.000 đồng; Trong đó:

- Tổng giá trị 18 xe máy các loại: 28.000.000 đồng.

- Tổng giá trị 246 điện thoại di động các loại: 22.702.000 đồng

- Tổng giá trị 3 loại tài sản khác: 300.000 đồng.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản phát mại  gồm các tiêu chí sau:

Mọi tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Sở Tài chính quyết định, cụ thể:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý

Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên…).

2

Cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết

Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc phục vụ bán đấu giá tài sản.

3

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 02 đấu giá viên

4

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên (Tính theo ngày/tháng của năm)

5

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Đăng ký trực tiếp tại đơn vị tổ chức đấu giá tài sản; Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức đấu giá: Trả giá lên; Trình tự, thủ tục đấu giá: Thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

6

Năng lực, kinh nghiệm và phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm khi thực hiện.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá thành công trong hai (02) năm liền kề, hợp đồng đấu giá tài sản có giá trị lớn nhất được 30 điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 20 điểm, 10 điểm và 05 điểm.

- Tổng giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu thành công của các cuộc trong hai (02) năm liền kề: Đơn vị có tổng giá trị chênh lệch lớn nhất được 60 điểm; các đơn vị xếp sau lần lượt được 40 điểm, 30 điểm, 20 điểm, 10 điểm và 0 điểm.

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và thỏa thuận; đơn vị có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản thấp nhất được 10 điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 05 điểm, 0 điểm.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản phát mại tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 3 ngày (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 02/3/2022). Trong giờ làm việc theo quy định.

5.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức đơn vị đăng ký tham gia tổ chức đấu giá chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 15 giờ ngày 02/3/2022.

 (Sở Tài chính không hoàn trả hồ sơ đã nộp).

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Văn phòng Sở Tài chính, Số điện thoại: 0212.3758.986 gặp đồng chí Thủy - Kế toán).

- Địa chỉ: Tầng 5, phòng 565, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trường hợp Đơn vị, tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản phát mại được lựa chọn không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính ban hành Thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị, tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Sở Tài chính tỉnh Sơn La có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với Đơn vị, tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La Thông báo để các đơn vị, tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản được biết và đăng ký./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang