Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo số 28 Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện để xây dựng xác định giá trị tài sản là đất

THÔNG BÁO 28 ngày   08    tháng  02  năm 2021

Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện

để xây dựng xác định giá trị tài sản là đất

 


Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất của Kho bạc Nhà nước (cũ) tại Tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với cơ sở nhà, đất của Kho bạc Nhà nước Mộc Châu (cũ) tại tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Căn cứ Công văn số 4112/UBND-TH ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao tài sản nhà nước để tổ chức bán đấu giá theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Tài chính Thông báo việc lựa chọn các đơn vị, tổ chức tham gia thực hiện xây dựng xác định giá trị tài sản là đất để làm căn cứ trình UBND tỉnh phê duyệt bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với cơ sở nhà, đất của Kho bạc Nhà nước Mộc Châu (cũ) tại tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, như sau:

         1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thực hiện, xây dựng xác định giá.

1.1. Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

1.2. Địa chỉ: Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá.

2.1. Tên tài sản: Cơ sở nhà, đất của Kho bạc Nhà nước Mộc Châu (cũ) tại tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Diện tích đất: 1.219,09 m2

2.2. Hiện trạng tài sản: Khu đất có mốc giới, ranh giới rõ ràng đã có quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện và xây dựng xác định giá gồm các tiêu chí sau:

3.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thực hiện, xác định giá trị tài sản.

3.2. Có phương án thực hiện và xác định giá khả thi, hiệu quả.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của đơn vị, tổ chức xác định giá trị đất: Là Đơn vị, tổ chức thực hiện xác định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề thực hiện, đấu giá, thẩm định giá; Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp và có tối thiểu 02 hợp đồng thực hiện, xác định giá đã được nghiệm thu, thanh toán.

3.4. Thù lao dịch vụ, chi phí thực hiện và xác định giá trị tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và có chi phí thấp nhất.

3.6. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

3.7. Các cam kết khác (nếu có).

4. Yêu cầu đối với đơn vị, tổ chức thực hiện và xây dựng xác định giá: Xác định giá trị quyền sử dụng đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán đấu giá  chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất (cũ) của Cơ sở nhà, đất của Kho bạc Nhà nước Mộc Châu (cũ) tại tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thực hiện và xây dựng xác định giá trị tài sản là đất:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021 (Trong giờ hành chính, trừ ngày lễ và chủ nhật).

5.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 15 giờ ngày 19/02/2021.

(Sở Tài chính không hoàn trả hồ sơ đã nộp)

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại: 0212.3854.002 gặp đồng chí Đông hoặc đồng chí Trương Huyền).

- Địa chỉ: Tầng 5, phòng 572, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, Ngành tỉnh Sơn La - Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trường hợp Đơn vị, tổ chức thực hiện và xây dựng xác định giá trị tài sản là đất được lựa chọn không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính ban hành thông báo kết quả lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện xác định giá trị tài sản là đất thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Sở Tài chính tỉnh Sơn La có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với Tổ chức tổ chức thực hiện và xây dựng xác định giá trị tài sản là đất có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La Thông báo để các đơn vị, tổ chức thực hiện và xây dựng xác định giá trị tài sản là đất được biết và đăng ký./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang