Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông báo số 130/TB-STC ngày 25/8/2020 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước;

Căn cứ Biên bản họp xét lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước ngày 04/9/2020, Sở Tài chính tỉnh Sơn La thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là tang vật tịch thu sung quỹ nhà nước tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La như sau: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

1.1. Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Sơn La;

1.2. Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ngành tỉnh Sơn La.

2. Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

2.1. Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La.

2.2. Địa chỉ: Số 56A, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá

3.1. Tên tài sản:

- Xe máy các loại 07 chiếc đã qua sử dụng.

- Điện thoại di động các loại 72 chiếc đã qua sử dụng.

3.2. Số lượng, chất lượng của tài sản: Có biểu chi tiết kèm theo.

4. Tổng giá khởi điểm: 16.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm đơn vị đến tiếp nhận hồ sơ để tiến hành tổ chức đấu giá tài sản:

5.1. Thời gian chuyển hồ sơ: Ngày 10 tháng  9 năm 2020 (Trong giờ hành chính).

5.2. Địa điểm đơn vị đến nhận hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại: 0212.3855.191).

- Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ngành tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La thông báo để đơn vị tổ chức đấu giá tài sản biết và đến đăng ký làm thủ tục theo quy định để tiến hành tổ chức đấu giá tài sản đã được lựa chọn đến tiếp nhận hồ sơ đúng thời gian đã thông báo./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang