Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La

    Quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La

    Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

    Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 về việc quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

     Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 Xem tại đây

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang