Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quy định mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La của HĐND tỉnh
Ngày 31/7/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 136/2020/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La, cụ thể: Mức hỗ trợ đối với Huấn luyện viên đào tạo Vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc, quốc tế mở rộng, quốc tế được tính như sau: Đối với thi đấu cá nhân, Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện Vận động viên lập thành tích được hưởng 60% giá trị mức hỗ trợ; Huấn luyện viên đào tạo Vận động viên ở cơ sở trước khi được triệu tập đội tuyển lập thành tích được hưởng 40% giá trị mức hỗ trợ. Đối với thi đấu tập thể đạt cờ toàn đoàn, Huấn luyện viên được hỗ trợ 50% giá trị giải tương ứng của cờ toàn đoàn (hỗ trợ chung cho các Huấn luyện viên); Đối với cá nhân vận động viên giải cấp quốc tế mức cao nhất 100.000 triệu, thấp nhất là 5.000.000/vận động viên theo bảng xếp hạng; Vận động viên đoạt giải cấp quốc gia cao nhất là 15.000.000, thấp nhất là 1.500.000/vận động viên theo bảng xếp hạng. Đối với cấp tỉnh và huyện mức cao nhất 3.000.000, thấp nhất là 400.000/ vận động viên theo bảng xếp hạng… Ngoài ra còn có mức hỗ trợ trang phục và sinh hoạt phí cho Huấn luyện viên, Vận động viên thể thao tỉnh Sơn La. bao gồm tiền hỗ trợ trang phục; hỗ trợ tiền sinh hoạt phí cho vận động viên được Tổng cục Thể dục thể thao và các Liên đoàn thể thao công nhận đẳng cấp quốc gia (hưởng 12 tháng/đẳng cấp. Vận động viên chỉ được hưởng 01 đẳng cấp cao nhất); Hỗ trợ, khuyến khích Vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia; Hỗ trợ Vận động viên thành tích cao sau khi thôi tập trung huấn luyện đào tạo trở về địa phương.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La./.

Chi tiết xem văn bản tại đây

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang