Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ Tài chính ngân sách

    Trong những năm qua, Sở Tài chính luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở liên quan đến lĩnh vực Tài chính ngân sách được giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số khó khăn, vướng mắc tại cơ sở do công tác phối hợp chưa chặt chẽ giữa Sở Tài chính với các cấp, các ngành, vì vậy tiến độ giải quyết còn chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố.

    Để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực Tài chính ngân sách, Tài sản công tại cơ sở, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Ngày 02 tháng 02 năm 2021 Sở Tài chính ban hành Công văn số 440/STC-QLNS về việc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ Tài chính ngân sách đề nghị Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố:

    1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhất là những vướng mắc về cơ chế, chính sách, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ.

    2. Đối với các nội dung còn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất (nếu có) thuộc lĩnh vực của Ngành, trong quá trình tổ chức thực hiện từ trước đến nay, đề nghị tổng hợp, gửi về Sở Tài chính để phối hợp giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết (Văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 06/2/2021). Từ tháng 02/2021, những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực của Ngành phụ trách, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để phối hợp giải quyết.

    3. Trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức Sở Tài chính với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, trường hợp chưa tuân thủ hoặc chưa đảm bảo đầy đủ về đạo đức công vụ (thái độ giao tiếp chưa đúng mực hoặc gây khó khăn, phát sinh thêm thủ tục hành chính), đề nghị phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Tài chính hoặc trao đổi trực tiếp với đồng chí Giám đốc Sở, theo Số điện thoại: 0903.492.225.

     Nội dung chi tiết Công văn số 440/STC-QLNS xem tại đây

    Sở Tài chính rất mong sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố để giúp ngành Tài chính hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trân trọng cảm ơn./.

Tác giả: Phòng QLNS
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang