Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19

Ngày 12/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 4841/BTC-NSNN về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Bộ Tài chính hướng dẫn về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19 đối với phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Sở Tài chính ban hành Công văn số 1662/STC-QLNS ngày 18 tháng 5 năm 2021 đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

1. Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt Công văn số 4841/BTC-NSNN ngày 12/5/2021 của Bộ Tài chính về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19 (Toàn văn Công văn số 4841/BTC-NSNN, Sở Tài chính đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính).

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố tổ chức mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, định kỳ báo cáo 10 ngày một lần về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

3. Kho bạc nhà nước tỉnh, kho bạc nhà nước các huyện kiểm soát kinh phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật, không được phát sinh thêm thủ tục hành chính làm chậm chễ, ách tắc trong việc mua sắm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến./.

Nội dung Công văn số 1662/STC-QLNS ngày 18 tháng 5 năm 2021 xem tại đây

Tác giả: Phòng Quản lý Ngân sách
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang