Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

    Ngày 31/7/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 8006/BTC-NSNN về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

  Sở Tài chính đăng tải toàn văn Công văn số 8006/BTC-NSNN ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính trên trang Thông tin điện tử Sở Tài chính theo địa chỉ  https://sotaichinh.sonla.gov.vn. Đề nghị UBND các huyện, thành phố truy cập, sao lưu và nghiên cứu triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền./.

Tải về

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang