Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hướng dẫn thực hiện đăng ký, sử dụng Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán

Hướng dẫn thực hiện đăng ký, sử dụng Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán CV-3038/STC-QLNS tải về tại đây

 

    Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 18/8/2021 để Kiểm toán nhà nước phê duyệt sử dụng.

    Triển khai đăng ký Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán theo Văn bản của Kiểm toán Nhà nước, UBND tỉnh. Trên cơ sở văn bản đăng ký của các cơ quan, đơn vị, ngày 02/7/2021, Sở Tài chính tổng hợp danh sách đăng ký tài khoản truy cập Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán của tỉnh gửi KTNN theo quy định (Công văn số 2416/STC-QLNS ngày 02/7/2021). Tuy nhiên, theo ý kiến trao đổi của Kiểm toán Nhà nước, đến nay các cơ quan, đơn vị của tỉnh chưa thực hiện việc đăng ký tài khoản trực tuyến trên Cổng thông tin theo hướng dẫn.

      Để sử dụng hệ thống trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán theo hướng dẫn tại Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 của Kiểm toán nhà nước, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị phối hợp như sau:

1. Thực hiện đăng ký tài khoản trực tuyến tại địa chỉ https://congtdtt.sav.gov.vn/tai-khoan/dang-ky đúng số lượng, chức danh theo công văn của đơn vị đã đăng ký gửi Sở Tài chính và Kiểm toán nhà nước.(Sở Tài chính gửi kèm Công văn số 2416/STC-QLNS) 

2..Hướng dẫn đăng ký tài khoản được đăng tải tại địa chỉ https://sotaichinh.sonla.gov.vn để các đơn vị tham khảo, thực hiện. Xem tại đây

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 18/8/2021 để Kiểm toán nhà nước phê duyệt sử dụng ./.

Hướng dẫn thực hiện đăng ký tài khoản.pdf

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang