Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hướng dẫn người dân tham gia góp ý dự thảo dự toán ngân sách năm 2024

Hướng dẫn người dân tham gia góp ý dự thảo dự toán ngân sách năm 2024 . Sở Tài chính xin gửi tới Quý bạn đọc toàn văn nội dung như sau:

 

Kính gửi: Quý Bạn đọc

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 47 /QĐ-STC ngày 13/3/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính.

Để kịp thời cung cấp thông tin về Tài chính ngân sách đến Quý bạn đọc và người dân trong công tác tham mưu, tổ chức, điều hành nhiệm vụ Tài chính Ngân sách năm 2023. Qua đó tiếp thu những ý kiến đánh giá, đóng góp của nhân dân về dự thảo dự toán năm 2024.

Sở Tài chính hướng dẫn Quý bạn đọc và nhân dân truy cập Các văn bản hướng dẫn dự toán năm 2024 được công bố trong chuyên mục DỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐND TỈNH trên Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính như sau:

1. Truy cập vào Trang TTĐT Sở Tài chính.https://sotaichinh.sonla.gov.vn

2. Chọn mục Công Khai Ngân sách. https://sotaichinh.sonla.gov.vn/cong-khai-ngan-sach.

3. Danh mục Các văn bản hướng dẫn dự toán năm 2024. https://sotaichinh.sonla.gov.vn/du-toan-nsdp-trinh-hdnd-tinh.

TT

TRÍCH YẾU

ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN

1

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

21/CT-TTg.pdf

2

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026

51/2023/TT-BTC.pdf

3

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026

11/CT-UBND.pdf

4

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026

2089/STC-QLNS.pdf

5

Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 23/11/2023 về phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cân đối cho các huyện, thành phố năm 2024

Tờ trình190/TTr-UBND.pdf

6

Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 23/11/2023 Đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Tờ trình191/TTr-UBND.pdf

7

Báo cáo số 555/BC-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026

Báo cáo 555/BC-UBND.pdf

8

Báo cáo số 557/BC-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh Sơn La đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Báo cáo 557/BC-UBND.pdf

Sở Tài chính gửi đến Quý bạn đọc và nhân dân các văn bản hướng dẫn dự toán năm 2024. Mọi ý kiến góp ý, phản hồi, Quý bạn đọc và nhân dân trực tiếp gửi đến Sở Tài chính. Tầng 5 Tòa nhà 9 Tầng, Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La hoặc gửi qua Internet tại địa chỉ: https://sotaichinh.sonla.gov.vn/lien-he./.

 

 

Tác giả: Ban biên tập Trang TTĐT Sở Tài chính
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang