Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La

    Thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

    Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, bao gồm: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ; Bảo quản tài liệu lưu trữ; Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh; Tiêu hủy tài liệu hết giá trị; Ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động (Số hóa tài liệu lưu trữ); Lập hồ sơ đối với tài liệu lưu trữ; Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tuổi thọ cho tài liệu lưu trữ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/12/2020.

    Nội dung Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 xem tại đây

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang