Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Dự Thảo NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 quy định về một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La

1. Dự thảo NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 quy định về một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La tải về tại đây


2. TỜ TRÌNH Đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Sơn La tải về tại đây


3. Dự thảo TỜ TRÌNH Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Sơn La tải về tại đâyimage banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang