Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý IV/2021

 

 

Công văn số 3250/UBND-TH ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý IV/2021

Tải về tại đây

 

Thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 9 tháng năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh hơn, mạnh hơn, nguy hiểm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế - xã hội và sức khỏe, tính mạng của dân nhân, nhưng với sự chỉ đạo sát sao Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quyết tâm, đồng lòng, quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực: đại dịch cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân dần trở lại bình thường, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, diễn biến của đại dịch Covid-19 trên cả nước còn rất phức tạp, nguy cơ lây lan và bùng phát vẫn tiềm ẩn trên địa bàn tỉnh, việc điều chỉnh chính sách thu ngân sách nhà nước đề tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh đã ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách trên địa bàn. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại của năm 2021 là rất nặng nề, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của cả hệ thống chính trị để thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; các Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp phòng, chống Covid-19, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thực hiện nhất quán, xuyên suốt tư tưởng “chống dịch như chống giặc”, kiên định thực hiện “mục tiêu kép” phòng chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân, qua đó từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung về quản lý, điều hành ngân sách quý IV/2021, như sau:

1. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2021; yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, với mục tiêu ưu tiên cao nhất là nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-19, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống cho người dân. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh ở những nơi bảo đảm an toàn dịch bệnh; đồng thời tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đi đối với bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của nhân dân.

2. Thu ngân sách

- Phối hợp với Cơ quan thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, triển khai quyết liệt có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp thu ngân sách và giảm nợ thuế năm 2021 đã giao, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất, tạo nguồn kinh phí đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid-19 đến thực hiện dự toán thu ngân sách. Theo dõi, phân tích diễn biến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp chống thất thu ngân sách, tăng thu từ thuế, phí, thu khác ngân sách, thu từ đất để bù giảm thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đề xuất kịp thời với cấp có thẩm quyền các giải pháp đảm bảo thu ngân sách nhà nước. Triển khai thực hiện các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ.

- Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp.  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

- Duy trì hoạt động tổ công tác chống thất thu và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đôn đốc thu nợ thuế và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời về tiến độ thu ngân sách, các khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện dự toán thu ngân sách.

3. Chi ngân sách

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ. Xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo nguồn vốn đầu tư giao phải được giải ngân, thanh toán và phát huy hiệu quả; kiên quyết khắc phục tình trạng dồn chi vào cuối năm, hạn chế tình trạng chuyển nguồn, nộp trả ngân sách cấp trên.

- Căn cứ tình hình thu ngân sách trên địa bàn và ảnh hưởng do Covid-19, xây dựng phương án điều hành ngân sách nhà nước những tháng còn lại năm 2021, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác của ngân sách nhà nước. Chủ động điều hành dự toán linh hoạt, đảm bảo cân đối của ngân sách các cấp, tổ chức chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách, nhất là tiến độ một số nguồn thu gắn với chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết), sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ đất, sớm đưa công trình, dự án đầu tư từ tiền sử dụng đất vào sử dụng phục vụ đời sống của nhân dân.

- Tổ chức điều hành chi ngân sách theo dự toán, chặt chẽ, tăng cường thực hành tiết kiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách. Cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện quản lý chi NSNN năm 2021 theo đúng chế độ, chính sách, trong phạm vi dự toán được duyệt, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ, của tỉnh, nhất là các khoản chi cho con người, đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời gian, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

- Quản lý chặt chẽ dự phòng ngân sách các cấp theo quy định của Luật NSNN; tập trung cho mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất... chi hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh.

- Do tác động tiêu cực của thời tiết và đại dịch Covid -19, dự báo khả năng thu ngân sách tỉnh năm 2021 tiếp tục khó khăn; các cấp, các ngành chủ động triển khai các giải pháp điều hành để đảm bảo cân đối thu chi của ngân sách các cấp. Trường hợp thu cân đối trên địa bàn không đạt so với dự toán được HĐND tỉnh giao, các huyện, thành phố chủ động điều hành, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội. Chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết theo hướng dẫn tại Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2020 của Bộ Tài chính. Rà soát điều chỉnh cân đối các nguồn kinh phí, đảm bảo bù đắp các khoản thu không đạt dự toán giao, theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Khẩn trương thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL, trình UBND tỉnh, trình kỳ họp chuyên đề thứ hai, HĐND tỉnh (khóa XV) ban hành các Nghị quyết: (1) về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025; (2) về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

- Trình UBND tỉnh, trình kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XV về quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và các nội dung liên quan theo quy định của Luật NSNN, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính; chủ động triển khai các nội dung về cơ chế đặc thù và chỉ đạo tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022.

- Chủ động rà soát dự toán được giao năm 2021; phối hợp với Cục thuế tỉnh về phương án thu ngân sách những tháng cuối năm, trường hợp thu cân đối không đạt dự toán, xây dựng phương án cân đối, đảm bảo an toàn Quỹ theo quy định của Luật NSNN, Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2020 của Bộ Tài chính, báo cáo UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Đề nghị Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND huyện, thành phố căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chỉ đạo UBND huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý điều hành ngân sách quý IV/2021 theo quy định.

6. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố trong tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo vào ngày 20 hàng tháng về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Trên đây là một số nội dung trọng tâm về quản lý, điều hành ngân sách địa phương quý IV/ 2021. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tác giả: Phòng QLNS
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang