Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá xác định giá khởi điểm bán đấu giá trụ sở làm việc (cũ) của Sở Tài chính tại số 15, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La lần 2

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HĐND tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và tài sản gắn liền với đất đối với Trụ sở làm việc (cũ) Sở Tài chính tại số 15, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

          Sở Tài chính thông báo (lần 2) về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện thẩm định giá xác định giá khởi điểm bán đấu giá trụ sở làm việc (cũ) của Sở Tài chính tại số 15, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, như sau:

1. Thông tin tài sản thẩm định giá:

          a) Quyền sử dụng đất:

- Tổng diện tích khu đất quy hoạch bán đấu giá 2.063 m2 đất thương mại, dịch vụ.

- Vị trí, ranh giới khu đất đấu giá: Số 15, đường Tô Hiệu, Tổ 4, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Phía Bắc giáp Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Sơn La và đường dân sinh hiện trạng; phía Nam giáp đất Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La; phía Đông giáp trục đường Tô Hiệu; phía Tây giáp đất đồi và khu dân cư hiện trạng.

b) Tài sản gắn liền với đất: Tổng diện tích sàn công trình xây dựng trên đất 2.366,9m2; Nguyên giá theo sổ sách kế toán là: 8.464.366.000 đồng; Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán đến 31/12/2020: 4.352.471.000 đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá khởi điểm bán đấu giá trụ sở làm việc (cũ) của Sở Tài chính tại số 15, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,...

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm thuế VAT và các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,...)

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

- Doanh nghiệp thẩm định giá chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình.

4. Hồ sơ gồm có:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý

- Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề,…).

- Có tên trong danh sách các Doanh nghiệp, thẩm định viên doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2023 theo Thông báo của Bộ Tài chính.

2

Cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết

Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá tài sản.

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên (tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký kinh doanh)

4

Năng lực, kinh nghiệm

- Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm khi thực hiện.

- Có tối thiểu hai (02) Hợp đồng thẩm định giá thành công trong hai (02) năm liền kề.

5

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm thuế VAT và các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá)

Đơn vị có giá dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và có chi phí thấp nhất.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đề xuất tham gia thẩm định giá xác định giá trị tài sản:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/10/2023 đến 16 giờ ngày 09/10/2023.

5.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện Sở Tài chính nhận trước 16 giờ ngày 09/10/2023.

 (Sở Tài chính không hoàn trả hồ sơ đã nộp).

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Bà Phan Thanh Huyền - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính, Số điện thoại: 0868.555.998).

- Địa chỉ: Tầng 5, phòng 565, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La thông báo để các tổ chức, đơn vị biết, đăng ký./.

Tải về

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang