Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trên địa bản tỉnh Sơn La

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 19/09/2023 tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trên địa  bản tỉnh Sơn La. Nhằm tuyên truyền, phổ biến và giới thiệu đầy đủ các văn bản Luật mới ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, và Nhân dân. Ban biên tập Trang TTĐT Sở Tài chính đăng tải Các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 gồm:

STT

Tên Luật

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

thi hành

Đường dẫn tải về

1

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

20/6/2023

01/7/2023

Luật số: 19/2023/QH15

2

Luật Đấu thầu

23/6/2023

01/01/2024

Luật số 22 /2023/QH15

3

Luật Giá

19/6/2023

01/7/2024

Luật số 16 /2023/QH15

4

Luật Giao dịch điện tử

22/6/2023

01/7/2024

Luật số 20 /2023/QH15

5

Luật Hợp tác xã

20/6/2023

01/7/2023

Luật số 17 /2023/QH15

6

Luật Phòng thủ dân sự

10/11/2022

01/7/2023

Luật số 18 /2023/QH15

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

20/6/2023

01/7/2023

Luật số 21 /2023/QH15

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

24/6/2023

15/8/2023

 

Luật số 23 /2023/QH15

 

Tác giả: Ban biên tập Trang TTĐT Sở Tài chính
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang