Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông tư 42/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thông tư 42/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

và hoàn thiện hệ thống pháp luật

 

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Theo đó, thay đổi mức chi soạn thảo đối với Nghị định, Thông tư như sau:

- Nghị định ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 11 triệu đồng/dự thảo văn bản (So với hiện hành Thông tư 338/2016/TT-BTC, tăng mức chi từ 7,5 triệu đồng lên 11 triệu đồng);

- Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 6,5 triệu đồng/dự thảo văn bản (So với hiện hành, tăng mức chi từ 4,5 triệu đồng lên 6,5 triệu đồng);

- Thông tư ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 4,8 triệu đồng/dự thảo văn bản (So với hiện hành, tăng mức chi từ 3,2 triệu đồng lên 4,8 triệu đồng);

- Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: mức chi 4 triệu đồng/dự thảo văn bản (So với hiện hành, tăng mức chi từ 2,7 triệu đồng lên 4 triệu đồng).

Thông tư 42/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện; quá trình thực hiện nếu vướng mắc, phản ánh kịp thời (bằng văn bản) về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Đính kèm file tài liệu: Thông tư 42/2022/TT-BTC

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang