Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Tải thông báo số 111/TB-STC ngày 01/8/2022 tại đây

Phụ lục Thông báo 111/TB-STC ngày 01/8/2022 tại đây

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước tại Cục thi hành án dân sự tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐXĐGKĐ ngày 28/7/2022 của Hội đồng xác định giá khởi điểm về việc phê duyệt đơn giá khởi điểm bán đấu giá tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước tại Cục thi hành án dân sự tỉnh theo Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 56/CV-QLGCS ngày 29/7/2022 của Phòng Quản lý giá và Công sản về việc chuyển danh mục hồ sơ đề nghị thuê đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước;

Sở Tài chính tỉnh Sơn La thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản bán đấu giá

- Tên của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

- Địa chỉ người có tài sản đấu giá: Tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Thông tin tài sản đấu giá

- Tổng số lượng tài sản: 783,82 tấn than cám 3c (theo hồ sơ quản lý tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh).

- Địa điểm: Hiện đang lưu giữ tại hiện trường, địa chỉ: Bản In, xã Tân Phong, huyện Phù Yên.

3. Giá khởi điểm tài sản đấu giá

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá theo hồ sơ quản lý của Cục Thi hành án dân sự tỉnh là: 783,82 tấn x 2.237.760 đồng/tấn= 1.754.001.043 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm năm mươi tư triệu, không trăm linh một nghìn, không trăm bốn mươi ba đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

5. Thời gian, hình thức nộp và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

5.1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 03/8/2022 (Trong giờ hành chính).

5.2. Hình thức nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức đơn vị đăng ký tham gia tổ chức đấu giá chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ ngày 03/8/2022.

Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Sở Tài chính lựa chọn.

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (đồng chí Phan Thanh Huyền - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính, Số điện thoại: 0212.3758.986).

- Địa chỉ: Phòng 565, tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính ban hành thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Sở Tài chính tỉnh Sơn La có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với Tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký tham gia./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang