Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất để xác định giá khởi điểm bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất để xác định giá khởi điểm bán đấu giá tài sản

Tải Thông báo số 225/TB-STC ngày 17/11/2022  tại đây         

 

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với cơ sở nhà, đất (cũ) của Nhà Văn hóa tiểu khu 1, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên;

Căn cứ Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trụ sở làm việc (cũ) của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại số 449, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Sở Tài chính thông báo việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất để làm căn cứ trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đối với cơ sở nhà, đất (cũ) của Nhà Văn hóa tiểu khu 1, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên và trụ sở làm việc (cũ) của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại số 449, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản bán đấu giá

1.1. Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

1.2. Địa chỉ: Tầng 5, phòng 565, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá

2.1. Cơ sở nhà, đất (cũ) của Nhà Văn hóa tiểu khu 1, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên

a) Quyền sử dụng đất:

 - Tổng diện tích đất là:  187,7 m2 (Theo Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La); địa chỉ: Tiểu khu 1 thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên.

- Ranh giới khu đất đấu giá: Vị trí 1, theo trục đường QL37 (từ ngã ba Viện kiểm sát, đến ngã ba đường đi xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên).

b) Tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà và vật kiến trúc khác:

- Nhà văn hóa cấp IV diện tích sàn: 129,75 m2;

- Nguyên giá tài sản: 380.000.000 đồng;

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán đến ngày 31/12/2021: 278.610.000 đồng.

c) Hiện trạng tài sản: Nhà văn hóa tiểu khu 1 (cũ) thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên sau khi sắp xếp không còn nhu cầu sử dụng. Khu đất có mốc giới, ranh giới rõ ràng, không tranh chấp với các chủ sử dụng giáp ranh; đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp tại Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La.

2.2. Trụ sở làm việc (cũ) của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại số 449, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

a) Quyền sử dụng đất:

- Tổng diện tích khu đất quy hoạch bán đấu giá 213 m2 đất ở đô thị (Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh); Địa chỉ: Số 449, đường Chu Văn Thịnh, Tổ 11, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

- Ranh giới khu đất đấu giá: Phía Bắc giáp đất dân cư hiện trạng (Ngân hàng An bình đang thuê làm điểm giao dịch), Phía Đông giáp đường Chu Văn Thịnh, Phía Tây giáp đất quy hoạch là đất hỗn hợp, Phía Nam giáp dân cư hiện trạng.

b) Tài sản gắn liền với đất: Nhà 4 tầng, diện tích sàn 396 m2.  Nguyên giá theo sổ sách kế toán là: 1.743.814.000 đồng; Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán đến 31/12/2020: 1.532.468.000 đồng.

c) Hiện trạng tài sản: Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại số 449, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La sau khi thực hiện sắp xếp không còn nhu cầu sử dụng; khu đất có ranh giới rõ ràng, không tranh chấp với các chủ sử dụng giáp ranh và đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất gồm các tiêu chí sau:

3.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tư vấn, xác định giá trị tài sản.

3.2. Có phương án thực hiện và xác định giá khả thi, hiệu quả.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất: Là tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề tư vấn, đấu giá, thẩm định giá; Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp và có tối thiểu 02 hợp đồng tư vấn, xác định giá đã được nghiệm thu, thanh toán.

3.4. Thù lao dịch vụ, chi phí tư vấn và xác định giá trị tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và có chi phí thấp nhất.

3.5. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

3.6. Các cam kết khác (nếu có).

4. Yêu cầu đối với tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất: Xác định giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản đối với cơ sở nhà, đất (cũ) của Nhà Văn hóa tiểu khu 1, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên và trụ sở làm việc (cũ) của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại số 449, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/11/2022 đến ngày 21/11/2022 (Trong giờ hành chính).

5.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 15 giờ ngày 21/11/2022.

(Sở Tài chính không hoàn trả hồ sơ đã nộp)

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Văn phòng Sở Tài chính, Số điện thoại: 0212.3758.986 gặp đồng chí Phan Thanh Huyền - Chuyên viên Văn phòng).

- Địa chỉ: Phòng 565, Tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trường hợp tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất được lựa chọn không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính ban hành thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Sở Tài chính tỉnh Sơn La có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La Thông báo để các tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản là đất và tài sản gắn liền với đất được biết và đăng ký./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang