Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng I Sơn La tại Tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La

Tải Thông báo số 201/TB-STC ngày 19/10/2022 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng I Sơn La tại Tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La tại đây

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc Hội; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HĐND tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc thu hồi 500 m2 đất của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng I Sơn La để giao cho UBND thành phố Sơn La quản lý và cho Công ty cổ phần vật liệu xây dựng I Sơn La tiếp tục thuê 816 m2 đất còn lại tại tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Ngày 17/10/2022, Văn phòng Sở nhận được Công văn số 80/CV-QLGCS ngày 14/10/2022 của Phòng Quản lý giá và Công sản về việc đề nghị thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng I - Sơn La;

Sở Tài chính Thông báo lựa chọn các tổ chức, đơn vị tham gia xác định giá trị tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng I Sơn La tại Tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản.

1.1. Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

1.2. Địa chỉ: Tầng 5, phòng 565, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Tên tài sản, quy mô, hiện trạng.

- Tên tài sản: Các tài sản gắn liền với đất của Cổ phần Vật liệu xây dựng I Sơn La theo Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La, gồm:

Số TT

Tên tài sản

Năm xây dựng

Quy mô

Hiện trạng

Ghi chú

1

Nhà 01 tầng (khung thép tiền chế)

 

Xây tường 220mm, lớp chống nóng lợp tôn múi (02 lớp), trần thạch cao, nền lát gạch hoa 600x600mm, cửa nhôm lõi thép (03 trụ phía trước đổ bê tông cốt thép).

Kích thước: (25,5m x 15,0m) – (4,3m x 3,2m)

 

 

2

Nhà vệ sinh

 

Tường xây 110mm, mái đổ bê tông cốt thép, nền lát gạch men.

Kích thước: (4,3 x 3,2)m

 

 

3

Nhà khung sắt

 

Mái lợp tôn, thưng tôn (khung sắt tiền chế)

 

 

4

Sân bê tông

 

Kích thước: (3,3 x 19,4)m

 

 

5

Tường rào

 

Xây 110mm, bổ trụ 220mm

Kích thước: 38,0m x 3,0m

 

 

6

Bục sân khấu, trang trí khánh tiết trong hội trường

2018

 

Hiện trạng còn mới, chưa hỏng hóc, bong tróc

 

7

Gara xe máy

 

Nhà khung sắt, mái lợp tôn nền láng vữa ximăng.

Kích thước: 3,3m x 10,0m

 

 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất gồm các tiêu chí sau:

Số TT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý

Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề,…).

2

Cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết

Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc xác định giá trị tài sản gắn liền với đất của đơn vị.

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên (tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký kinh doanh)

4

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm khi thực hiện.

- Hợp đồng xác định giá trị tài sản thành công trong hai (02) năm liền kề; hợp đồng xác định giá trị tài sản có giá trị lớn nhất được 30 điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 20 điểm, 10 điểm và 05 điểm.

- Tổng giá trị chênh lệch hợp đồng xác định giá trị thành công trong hai (02) năm liền kề: Đơn vị có tổng giá trị chênh lệch lớn nhất được 60 điểm; các đơn vị xếp sau lần lượt được 40 điểm, 30 điểm, 20 điểm, 10 điểm và 0 điểm.

5

Thư chào giá dịch vụ xác định giá trị tài sản (đã bao gồm chi phí đi thẩm định)

Đơn vị có giá dịch vụ, chi phí xác định giá trị tài sản thấp nhất được 10 điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 05 điểm, 0 điểm.

4. Yêu cầu đối với tổ chức, đơn vị thực hiện xác định diện tích các tài sản gắn liền với đất, xác định tỷ lệ chất lượng còn lại và giá trị còn lại thực tế của tài sản tại thời điểm để định giá tài sản làm căn cứ báo cáo Hội đồng để trình UBND tỉnh phê duyệt.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng xây dựng công trình và xác định giá trị tài sản trên đất:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 21/10/2022 (Trong giờ làm việc theo quy định).

5.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức đơn vị đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 15 giờ ngày 21/10/2022.

 (Sở Tài chính không hoàn trả hồ sơ đã nộp)

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Văn phòng Sở Tài chính, Số điện thoại: 0212.3758.986 gặp đồng chí Phan Thanh Huyền – Chuyên viên).

- Địa chỉ: Tầng 5, phòng 565, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trường hợp tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất được lựa chọn không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính ban hành thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Sở Tài chính tỉnh Sơn La có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với Tổ chức thực hiện xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La thông báo để các tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất được biết và đăng ký./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang