Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc địa chính thửa đất đối với cơ sở nhà, đất của Trạm thu mua sữa tại bản Hoa, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố năm 2021 (đợt 2);

Sở Tài chính thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc địa chính thửa đất đối với cơ sở nhà, đất của Trạm thu mua sữa tại bản Hoa, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, như sau:

1. Tên tài sản: Cơ sở nhà, đất của Trạm thu mua sữa tại bản Hoa, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc địa chính thửa đất

2.1. Hồ sơ pháp lý: Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề,…).

2.2. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đo đạc địa chính thửa đất.

2.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của đơn vị, tổ chức:

- Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm khi thực hiện.

- Có tối thiểu 02 hợp đồng đo đạc địa chính đã được nghiệm thu, thanh toán.

2.4. Chi phí đo đạc địa chính thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và có chi phí thấp nhất.

2.5. Các cam kết khác (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

3.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/7/2023 đến ngày 24/7/2023 (Trong giờ hành chính).

3.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện Sở Tài chính nhận trước 16 giờ ngày 24/7/2023.

(Sở Tài chính không hoàn trả hồ sơ đã nộp)

3.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Văn phòng Sở Tài chính, Số điện thoại: 0212.3758.986 gặp đồng chí Phan Thanh Huyền - Chuyên viên Văn phòng).

- Địa chỉ: Phòng 565, Tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trường hợp tổ chức, đơn vị được lựa chọn không đến làm thủ tục thương thảo, ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính ban hành thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc địa chính thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Sở Tài chính tỉnh Sơn La có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với tổ chức, đơn vị có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La thông báo để các tổ chức, đơn vị biết, đăng ký tham gia./.

Tải thông báo số  130/TB-STC tại đây

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang