Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo số 192/TB-STC Về việc Về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Sở Tài chính ban hành Thông báo số 192/TB-STC Về việc Về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản. Thông báo số 192/TB-STC tải về tại đây

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố năm 2021 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại trụ sở (cũ) của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và môi trường, Chi Cục thuế Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại trụ sở (cũ) của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thuế Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất tại trụ sở (cũ) của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thuế Thành phố;

Sở Tài chính tỉnh Sơn La thông báo việc lựa chọn Tổ chức thực hiện đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê tại Trụ sở (cũ) của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Chi Cục thuế Thành phố, cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản bán đấu giá

- Tên của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

- Địa chỉ người có tài sản đấu giá: Số 46, đường Lò Văn Giá, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Thông tin, hiện trạng tài sản đấu giá

- Thông tin tài sản đấu giá: Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê tại Trụ sở cũ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Chi Cục thuế Thành phố; tại địa chỉ: Tổ 04 - Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La.

- Hiện trạng tài sản: Khu đất và tài sản trên đất là trụ sở cũ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Chi Cục thuế Thành phố, với tổng diện tích đất 5.177 m2; sau khi sắp xếp không còn nhu cầu sử dụng; UBND tỉnh hiện giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La quản lý theo quy định. Khu đất có mốc giới, ranh giới rõ ràng, không tranh chấp với các chủ sử dụng giáp ranh.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Tổng giá khởi điểm của Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê là 95.616.490.000 đồng; Trong đó:

- Giá trị tài sản trên đất là 14.762.845.000 đồng;

- Giá trị quyền sử dụng đất thuê là 80.853.645.000 đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

4.1. Các tiêu chí lựa chọn ban đầu (Các đơn vị tham gia tổ chức đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí này)

4.1.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá trên.

4.1.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Thực hiện theo Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại trụ sở (cũ) của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và môi trường, Chi Cục thuế Thành phố; Trong đó quy định:

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Trình tự, thủ tục đấu giá: Thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

4.1.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:  

Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên…).

4.1.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Được quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

4.1.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

4.2. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định (Dùng để chấm điểm, so sánh lựa chọn đơn vị tham gia tổ chức đấu giá, dùng thang điểm 100 điểm, đơn vị nào có tổng điểm lớn nhất sẽ được lựa chọn).

- Tổng giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu giá thành công của các cuộc đấu giá trước đây: Đơn vị có tổng giá trị chênh lệch lớn nhất được 60 điểm; Các đơn vị xếp sau lần lượt được 40 điểm, 30 điểm, 20 điểm, 10 điểm và 0 điểm.

- Giá khởi điểm của tài sản đã đấu giá thành công: Đơn vị đã thực hiện thành công hợp đồng đấu giá tài sản có giá trị lớn nhất được 30 điểm; các đơn vị xếp sau lần lượt được 20 điểm, 10 điểm và 0 điểm.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Đơn vị có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản thấp nhất được 10 điểm; Các đơn vị xếp sau lần lượt được 05 điểm, 0 điểm.

5. Thời gian, hình thức nộp và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

5.1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 04/12/2021.

5.2. Hình thức nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức đơn vị đăng ký tham gia tổ chức đấu giá chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 09 giờ ngày 05/12/2021. (đến 11 giờ ngày 05/12/2021 Sở Tài chính không nhận được hồ sơ. Coi như không có)

(Sở Tài chính không hoàn trả hồ sơ đã nộp).

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Văn phòng Sở Tài chính, Số điện thoại: 0212.3758.986 gặp đồng chí Thủy - Kế toán).

- Địa chỉ: Phòng 565, tầng 5, Tòa 9 tầng, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính ban hành thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Sở Tài chính tỉnh Sơn La có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với Tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký tham gia./.

Tác giả: Văn phòng Sở
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang