Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo số 185 lựa chọn tổ chức kiểm định tài sản trên đất CHI CỤC THUẾ MỘC CHÂU

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện kiểm định

chất lượng xây dựng công trình để xác định giá trị tài sản trên đất

Tải Thông báo số 185 lựa chọn tổ chức kiểm định tài sản trên đất CHI CỤC THUẾ MỘC CHÂU tại đây

  

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố năm 2021 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế Mộc Châu (cũ) tại tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;

Sở Tài chính Thông báo việc lựa chọn các đơn vị, tổ chức tham gia thực hiện kiểm định chất lượng xây dựng công trình và xác định giá trị tài sản trên đất để làm căn cứ trình UBND tỉnh phê duyệt bán đấu giá tài sản trên đất theo hình thức đấu giá đối với cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế Mộc Châu (cũ) tại tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thực hiện, kiểm định chất lượng xây dựng công trình và xác định giá trị tài sản trên đất.

1.1. Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

1.2. Địa chỉ: Tầng 5, phòng 565, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá.

2.1. Tên tài sản: Cơ sở nhà, đất  của Chi cục Thuế Mộc Châu (cũ) tại tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tài sản trên đất: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ với nguyên giá theo sổ sách kế toán là: 6.164.925.834 đồng, giá trị còn lại theo sổ sách kế toán là: 4.559.565.137 đồng.

2.2. Hiện trạng tài sản: Tài sản nhà cửa, vật kiến trúc hiện có trên đất.

3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng xây dựng công trình và xác định giá trị tài sản trên đất gồm các tiêu chí sau:

3.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc xác định giá trị tài sản.

3.2. Có phương án xác định, kiểm định chất lượng xây dựng công trình, xác định giá khả thi, hiệu quả.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thực hiện, xác định giá: Là Đơn vị, tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng xây dựng công trình được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và có tối thiểu 02 hợp đồng thực hiện, kiểm định chất lượng xây dựng công trình và xác định giá trị tài sản trên đất đã được nghiệm thu, thanh toán.

3.4. Thù lao dịch vụ, chi phí thực hiện, xác định giá tài sản trên đất phù hợp với quy định của pháp luật và có chi phí thấp nhất.

3.5. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

3.6. Các cam kết khác (nếu có).

4. Yêu cầu đối với tổ chức thực hiện, kiểm định chất lượng xây dựng công trình và xác định giá trị tài sản trên đất: Xác định diện tích các tài sản trên đất, xác định tỷ lệ chất lượng còn lại và giá trị tài sản của công trình tại thời điểm định giá tài sản để làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất đối với cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế Mộc Châu (cũ) tại tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng xây dựng công trình và xác định giá trị tài sản trên đất:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/10/2022 đến ngày 18/10/2022 (Trong giờ hành chính).

5.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức đơn vị đăng ký tham gia chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 15 giờ ngày 18/10/2022.

(Sở Tài chính không hoàn trả hồ sơ đã nộp)

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Văn phòng Sở Tài chính, Số điện thoại: 0212.3758.986 gặp đồng chí Phan Thanh Huyền - Chuyên viên Văn phòng).

- Địa chỉ: Phòng 565, Tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trường hợp Đơn vị, tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng xây dựng công trình và xác định giá trị tài sản trên đất được lựa chọn không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính ban hành thông báo kết quả lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện xác định giá trị tài sản trên đất thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Sở Tài chính tỉnh Sơn La có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với đơn vị tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng xây dựng công trình và xây dựng xác định giá trị tài sản trên đất có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La Thông báo để các đơn vị, tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng xây dựng công trình và xây dựng xác định giá trị tài sản trên đất được biết và đăng ký./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang