Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG BÁO LẦN 3 Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước (đợt 1 năm 2023)

    Tải về Thông báo số 225 ngày 27/12/2023 của Sở Tài chính tại đây

Tải về Danh mục tài sản tịch thu sung quỹ NN đợt 1 năm 2023 - bổ sung tại đây

 

THÔNG BÁO  LẦN 3

Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước (đợt 1 năm 2023)

 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HĐND tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La;

Căn cứ các Biên bản bàn giao tài sản và Quyết định thi hành án tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước;

          Sở Tài chính thông báo (lần 3) về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện thẩm định giá xác định giá khởi điểm bán đấu giá tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước (đợt 1 năm 2023), như sau:

          1. Thông tin tài sản thẩm định giá: Tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước hiện đang lưu tại kho của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

 (Có danh mục tài sản chi tiết kèm theo)

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản là tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước (đợt 1 năm 2023).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,...

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm thuế VAT và các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,...)

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

- Doanh nghiệp thẩm định giá chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình.

4. Hồ sơ gồm có:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý

- Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề,…).

- Có tên trong danh sách các Doanh nghiệp, thẩm định viên doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2023 theo Thông báo của Bộ Tài chính.

2

Cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết

Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá tài sản.

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên (tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký kinh doanh)

4

Năng lực, kinh nghiệm

- Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm khi thực hiện.

- Có tối thiểu hai (02) Hợp đồng thẩm định giá thành công trong hai (02) năm liền kề.

5

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm thuế VAT và các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá)

Đơn vị có giá dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và có chi phí thấp nhất.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đề xuất tham gia thẩm định giá xác định giá trị tài sản:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27/12/2023 đến ngày 12/01/2023 (Trong giờ hành chính).

5.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá và thẻ căn cước công dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện Sở Tài chính nhận trước 16 giờ ngày 12/01/2023.

 (Sở Tài chính không hoàn trả hồ sơ đã nộp).

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Bà Phan Thanh Huyền - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính, Số điện thoại: 0868.555.998).

- Địa chỉ: Tầng 5, phòng 565, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La thông báo để các tổ chức, đơn vị biết, đăng ký./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang