Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG BÁO (LẦN 3) Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc lại diện tích nhà, đất theo hiện trạng thực tế đối với cơ sở nhà, đất (cũ) của nhà văn hóa tổ 7, phường Quyết Thắng, TP Sơn La; Điểm trường bản Coóng Nọi, trường TH&THCS Chiềng Cơi, TP Sơn La; Nhà văn hóa tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La

THÔNG BÁO (LẦN 3)

Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc lại diện tích nhà, đất

theo hiện trạng thực tế đối với cơ sở nhà, đất (cũ) của Nhà văn hóa tổ 7, phường Quyết Thắng, TP Sơn La; Điểm trường bản Coóng Nọi, trường TH&THCS Chiềng Cơi, TP Sơn La; Nhà văn hóa tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La

Tải Thông báo số 224/TB-STC ngày 17/11/2022  tại đây         

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HĐND tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với cơ sở nhà, đất (cũ) của Nhà văn hóa Tổ 7, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với cơ sở nhà, đất (cũ) của Điểm trường bản Coóng Nọi, trường TH&THCS Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với cơ sở nhà, đất (cũ) của Nhà văn hóa Tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Sở Tài chính thông báo (lần 3) về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc lại diện tích nhà, đất theo hiện trạng thực tế đối với cơ sở nhà, đất (cũ) của Nhà văn hóa tổ 7, phường Quyết Thắng, TP Sơn La; Điểm trường bản Coóng Nọi, trường TH&THCS Chiềng Cơi, TP Sơn La; Nhà văn hóa tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản.

1.1. Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

1.2. Địa chỉ: Tầng 5, phòng 565, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Tên tài sản, quy mô, hiện trạng.

- Tên tài sản: Các tài sản gắn liền với đất đối với cơ sở nhà, đất (cũ) của Nhà văn hóa tổ 7, phường Quyết Thắng, TP Sơn La; Điểm trường bản Coóng Nọi, trường TH&THCS Chiềng Cơi, TP Sơn La; Nhà văn hóa tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, gồm:

STT

Tên tài sản cố định

ĐVT cái, m2

 

Năm xây dựng sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Cấp hạng thông số kỹ thuật

Diện tích

Nguyên giá (nghìn đồng)

Giá trị còn lại đến 31/12/2021 (nghìn đồng)

Ghi chú

I

Cơ sở nhà, đất (cũ) của Nhà văn hóa tổ 7, phường Quyết Thắng, TP Sơn La

1

ĐẤT

m2

 

 

 

89

 

 

 

2

TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

 

 

 

 

89

173.426.000

84.395.000

 

2.1

NHÀ:

 

 

 

 

89

173.426.000

84.395.000

 

-

Nhà xây, mái lợp tôn

m2

2003

2003

Cấp IV

89

173.426.000

84.395.000

 

II

Cơ sở nhà, đất (cũ) của Điểm trường bản Coóng Nọi, trường TH&THCS Chiềng Cơi, TP Sơn La

1

ĐẤT

m2

 

 

 

326,0

 

 

 

2

TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

 

 

 

 

101,0

582.015.000

154.990.595

 

-

Nhà 01 tầng, 02 phòng học

m2

2010

2010

Cấp IV

101

582.015.000

154.990.595

 

III

Cơ sở nhà, đất (cũ) của Nhà văn hóa tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La

1

ĐẤT

m2

 

 

 

70,5

 

 

 

2

TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

 

 

 

 

70,5

226.250.000

67.875.000

 

-

Nhà 01 tầng, 02 phòng học

m2

2016

2016

Cấp IV

70,5

226.250.000

67.875.000

 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc lại diện tích nhà, đất theo hiện trạng thực tế gồm các tiêu chí sau:

Số TT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý

Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề,…).

2

Cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết

Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đo đạc diện tích nhà, đất.

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên (tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký kinh doanh)

4

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm khi thực hiện.

- Hợp đồng tư vấn đo đạc thành công trong hai (02) năm liền kề; hợp đồng tư vấn đo đạc có giá trị lớn nhất được 30 điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 20 điểm, 10 điểm và 05 điểm.

- Tổng giá trị chênh lệch hợp đồng tư vấn đo đạc thành công trong hai (02) năm liền kề: Đơn vị có tổng giá trị chênh lệch lớn nhất được 60 điểm; các đơn vị xếp sau lần lượt được 40 điểm, 30 điểm, 20 điểm, 10 điểm và 0 điểm.

5

Thư chào giá dịch vụ tư vấn đo đạc lại diện tích nhà, đất (đã bao gồm chi phí đi đo đạc)

Đơn vị có giá dịch vụ, chi phí đo đạc lại diện tích nhà, đất thấp nhất được 10 điểm, các đơn vị xếp thứ tự lần lượt được 05 điểm, 0 điểm.

4. Yêu cầu đối với tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc lại diện tích nhà, đất theo hiện trạng thực tế tại thời điểm để làm căn cứ báo cáo Hội đồng để trình UBND tỉnh phê duyệt.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thực hiện đo đạc lại diện tích nhà, đất theo hiện trạng thực tế:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/11/2022 đến ngày 21/11/2022 (Trong giờ làm việc theo quy định).

5.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia đo đạc lại diện tích nhà, đất chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 - Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 15 giờ ngày 21/11/2022.

 (Sở Tài chính không hoàn trả hồ sơ đã nộp)

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La (Văn phòng Sở Tài chính, Số điện thoại: 0212.3758.986 gặp đồng chí Phan Thanh Huyền – Chuyên viên).

- Địa chỉ: Tầng 5, phòng 565, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trường hợp tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc lại diện tích nhà, đất theo hiện trạng thực tế được lựa chọn không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính ban hành thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc lại diện tích nhà, đất theo hiện trạng thực tế thì xem như từ chối ký kết hợp đồng. Sở Tài chính tỉnh Sơn La có quyền liên hệ và ký kết hợp đồng với tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc lại diện tích nhà, đất theo hiện trạng thực tế có các tiêu chí phù hợp tiếp theo.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La thông báo để các tổ chức, đơn vị thực hiện đo đạc lại diện tích nhà, đất theo hiện trạng thực tế được biết và đăng ký./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang