Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thông báo Địa chỉ hộp thư điện tử; số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính

THÔNG BÁO

Địa chỉ hộp thư điện tử; số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh,

 kiến nghị của tổ chức, cá nhân về việc giải quyết thủ tục hành chính

của Sở Tài chính


         Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

          Để thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện quyền phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính theo các nội dung sau đây:

          - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

          - Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

          Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận tại các địa chỉ sau:

1.     Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh.

          - Địa chỉ: Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN và một số Sở, ngành tỉnh Sơn La; Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.

          - Số điện thoại: 0212.3752.430

          - Địa chỉ thư điện tử: kstthc.2011@gmail.com

              2. Sở Tài chính

- Họ và tên: Nguyễn Đức Thành -  Chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính.

- Số điện thoại: 02123.852.210; 0903 492 225.

- Địa chỉ hộp thư điện tử: thanhnd.stc@sonla.gov.vn

          Lưu ý:

          - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

          - Ghi rõ tên, địa chỉ, s điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

          - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, t cáo và giải quyết khiếu nại, t cáo.

          Sở Tài chính thông báo để các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ phản ánh, kiến nghị./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang