Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Công khai đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trụ sở làm việc (cũ) của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại số 449, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 

 1. Tên, địa chỉ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành.

Địa chỉ: Khu QHDC Lô số 4B, Kè suối Nậm La, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Tên, địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở UBND, HĐND, UBMTTQ VN và các cơ quan, đoàn thể tỉnh Sơn La, Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào hồi 9h30’ ngày 30/11/2023 (Thứ năm). Tại Phòng đấu giá tầng 2 - Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành.

4. Thông tin chung về tài sản đấu giá

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

+ Diện tích khu đất: Tổng diện tích đất bán đấu giá 203,8 m2. Trong đó: 203 m² đất ở tại đô thị; 10 m² đất hành lang giao thông (theo Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La).

+ Hiện trạng tài sản gắn liền với đất: Nhà 4 tầng, diện tích sàn 396 m2. Nguyên giá theo sổ sách kế toán là: 1.743.814.000 đồng; Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán đến 31/12/2020: 1.532.468.000 đồng.

- Vị trí, ranh giới khu đất (nơi có tài sản đấu giá): Số 449, đường Chu Văn Thịnh, Tổ 11, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Phía Bắc giáp đất dân cư hiện trạng (Ngân hàng An Bình đang thuê làm điểm giao dịch), Phía Đông giáp đường Chu Văn Thịnh, Phía Tây giáp đất quy hoạch là đất hỗn hợp, Phía Nam giáp dân cư hiện trạng.

- Nguồn gốc tài sản: Trụ sở làm việc dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh.

5. Thông tin quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La (đoạn Chiềng Cơi - Chiềng Xôm) thành phố Sơn La;

- Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu vực (lô 1 - lô 2, lô 4 - lô 7 và lô 9) thuộc lô 1 - lô 9 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

- Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 13/8/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

- Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Sơn La.

6. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài (theo quy định tại Điều 125, Luật Đất đai năm 2013).

7. Tổng giá khởi điểm tài sản đưa ra đấu giá: 11.130.606.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, một trăm ba mươi triệu, sáu trăm linh sáu nghìn đông). Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất: 8.916.250.000 đồng; Giá trị tài sản trên đất: 2.214.356.000 đồng.

(Giá khởi điểm không bao gồm lệ phí trước bạ, các chi phí khác có liên quan và người trúng đấu giá phải chịu các khoản chi phí này)

8. Tiền đặt trước tham gia đấu giá (15% tổng giá khởi điểm của tài sản đưa ra đấu giá): 1.670.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu đồng trên một hồ sơ). Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được quy định chi tiết trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

9. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ). Tiền hồ sơ đã mua không hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá; trừ trường hợp thửa đất đấu giá không đủ 02 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

10. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản, giấy tờ về tài sản; bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nộp tiền đặt trước

- Xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 14/11/2023 đến ngày 27/11/2023 (trong giờ hành chính). Sở Tài chính phối hợp Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành tạo điều kiện cho người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá (Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá phải đăng ký với Công ty trước 01 ngày làm việc).

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/11/2023 đến ngày 27/11/2023 (trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành.

- Nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 29/11/2023, bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản 7901555678888, của Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành, mở tại AGRIBANK CN thành phố Sơn La.

Lưu ý:

+ Khi viết giấy nộp tiền đặt trước (đối với giao dịch bằng tiền mặt) hoặc giao dịch bằng smartBanking, phần nội dung đề nghị ghi: “Hộ gia đình/Nguyễn Văn A TGĐGTS là QSD đất và tài sản gắn liền với đất tại số 449,....

+ Việc chứng minh đã nộp tiền đặt trước được thể hiện bằng hình thức: Sau khi nộp tiền đặt trước đề nghị Người tham gia đấu giá nộp Chứng từ Ngân hàng hoặc chụp lại giao dịch thành công gửi cho Công ty; trường hợp chưa kịp nộp tài liệu, hình ảnh chứng minh đã nộp tiền, đề nghị chụp, gửi vào Email: dgtstienthanhsl@gmail.com, zalo (nếu đã kết bạn) để Công ty đối chiếu;

+ Trong bất kỳ trường hợp nào thì tiền đặt trước không tính tiền lãi; phí nộp, nhận lại tiền đặt trước do Người tham gia đấu giá chi trả; Phí chuyển tiền đặt trước của Người trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước do Công ty chi trả;

+ Người tham gia đấu giá tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định vẫn hợp lệ. Tuy nhiên, trước ngày mở cuộc đấu giá, Công ty chưa nhận được tiền đặt trước hoặc tiền đặt trước của Người tham gia đấu giá chưa nộp đủ theo quy định tại Hợp đồng này thì Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đó sẽ không hợp lệ.

6. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

a) Người đăng ký tham gia đấu giá là đại diện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự; hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng đất không gây ô nhiễm môi trường, có khả năng tài chính;

b) Đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;

c) Người đăng ký tham gia đấu giá phải tuân thủ Quy chế cuộc đấu giá và phải chấp nhận giá khởi điểm theo quy định;

Lưu ý: Một hộ gia đình (trong cùng 01 sổ hộ khẩu) chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá, trường hợp vợ/chồng không cùng trong một sổ hộ khẩu cũng chỉ được 01 người tham gia đấu giá.

7. Những người không được tham gia đấu giá tài sản: Theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì những người sau đây không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

8. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a) Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

b) Giấy xác nhận xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá;

c) Nộp 02 bản photo thẻ căn cước công dân của người đăng ký tham gia đấu giá (phô tô có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu);

d) Trường hợp ủy quyền: Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực) và nộp 02 bản photo thẻ căn cước công dân của người được ủy quyền (có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu), chỉ được thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà thiếu một trong những giấy tờ nêu trên sẽ không hợp lệ và mỗi một loại giấy tờ chỉ được ghi bằng 01 loại mực, không được ghi bằng mực đỏ, không  tẩy xóa, trường hợp viết sai phải mua bộ hồ sơ khác.

- Người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ các thông tin, ghi rõ tên tài sản đặt mua trên các giấy tờ có liên quan bên trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá và ngoài bìa túi hồ sơ;

- Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá coi như cam kết thông tin khai trong hồ sơ là đúng sự thật; các giấy tờ do mình cung cấp có giá trị pháp lý, còn hiệu lực (thời hạn) theo quy định pháp luật hiện hành.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành (Địa chỉ: Khu quy hoạch dân cư Lô số 4B, Kè suối Nậm La, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

10. Hình thức, phương thức, bước giá, thủ tục và trình tự đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

- Bước giá đấu giá: Không

- Thủ tục đấu giá: Theo quy định của pháp luật về đấu giá và các quy định của pháp luật có liên quan

- Trình tự đấu giá: Thực hiện theo Điều 42 Luật Đấu giá tài sản năm 2016

Mọi chi tiết xin tham khảo hồ sơ đấu giá hoặc liên hệ trực tiếp với:

(1) Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành. ĐT: 02128 568 569.

         Website: http://daugiatienthanh.com

(2) Sở Tài chính tỉnh Sơn La. ĐT: 02123 758 986.

(3) Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn)./.
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang