Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thêm khoản chi tổ chức lớp bồi dưỡng công chức, viên chức trong nước

 

Thêm khoản chi tổ chức lớp bồi dưỡng công chức, viên chức trong nước

 

Đây là nội dung tại Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

 

Theo đó, đối với nội dung chi tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước, Thông tư 06/2023/TT-BTC bổ sung thêm “các chi phí phát sinh trong trường hợp đào tạo, bồi dưỡng thông qua hình thức trực tuyến từ xa”, cụ thể:

- Chi mua sắm, thuê thiết bị, phần mềm và các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng thông qua hình thức trực tuyến từ xa (bao gồm:

+ Phần mềm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến;

+ Bài giảng, phần mềm mô phỏng, thiết bị phục vụ giảng dạy trực tuyến từ xa;

+ Chi phí đường truyền và các chi phí công nghệ thông tin khác);

- Chi số hóa tài liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng thông qua hình thức trực tuyến từ xa.

Thông tư 06/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2023.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện; quá trình thực hiện nếu vướng mắc, phản ánh kịp thời (bằng văn bản) về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Đính kèm file tài liệu: Tải về

 

 

 

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang