Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Khung đề cương báo cáo và các phụ lục Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”

Nội dung chi tiết theo Khung đề cương báo cáo và các phụ lục đính kèm. Văn bản này, kèm theo Khung đề cương và các phụ lục được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ https://sotaichinh.sonla.gov.vn.

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Giám sát chuyên đề “Việcthực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”

Tải về tại đây

KHUNG ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan về việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021

Tải về tại đây

BÁO CÁO

Đoàn Giám sát việc thực hiện tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2021

Tải về tại đây

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC BÁO CÁO

STT

TÊN PHỤ LỤC

TẢI VỀ

Phụ lục A

Tình hình tham mưu, ban hành văn bản pháp luật về THTK, CLP giai đoạn 2016-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File Excel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục B.01

Tổng hợp kết quả THTK, CLP của địa phương giai đoạn 2016-2021

Phụ lục B.02

Kết quả xử lý hành vi lãng phí giai đoạn 2016-2021

Phụ lục B.03

Tổng hợp tình hình thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2021

Phụ lục B.03(a)

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư công có quy mô từ nhóm A trở lên giai đoạn 2016-2021

Phụ lục B.03(b)

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) giai đoạn 2016-2021

Phụ lục B.04

Tổng hợp tình hình quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn NSNN của cơ quan giai đoạn 2016-2021

Phụ lục B.05

Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản công giai đoạn 2016-2021

Phụ lục B.06

Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2021

Phụ lục B.07

Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2021

Phụ lục B.08

Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2021

 

 

 

 

 

 

Phụ lục B.09

Tổng hợp kết quả THTK, CLP các DNNN do địa phương quản lý giai đoạn 2016-2021

Phụ lục B.10

Tổng hợp tình hình tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý

Phụ lục B.11

Tổng hợp thực hiện biên chế của địa phương giai đoạn 2016-2020

 

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC BÁO CÁO ĐẤT ĐAI GỬI ĐỊA PHƯƠNG

STT

TÊN PHỤ LỤC

TẢI VỀ

Phụ lục 1

Danh sách văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành

File Excel

Phụ lục 2

Những vướng mắc, bất cập và nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật đất đai

Phụ lục C.01

Tình hình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2021

Phụ lục C.02

Tình hình thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2016-2021

Phụ lục C.03

Tình hình thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai giai đoạn 2016-2021

Phụ lục C.04

Tình hình thu hồi đất theo điều 65 luật đất đai giai đoạn 2016-2021

Phụ lục C.05

Tình hình giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2021

Phụ lục C.06

Tình hình giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất giai đoạn 2016-2021

Phụ lục C.07

Tình hình thực hiện các dự án theo hình thức thỏa thuận (điều 73 luật đất đai) giai đoạn 2016-2021

Phụ lục C.08

Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai

Phụ lục C.09

Tình hình sử dụng đất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề

Phụ lục C.10

Tình hình sử dụng đất tại các khu kinh tế

Phụ lục C.11

Tình hình sử dụng đất tại các khu đô thị

 

 

 


image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang