Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kết luận Thanh tra Công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí; Quản lý, sử dụng tài sản công tại phòng Giáo dục & ĐT huyện Vân Hồ và một số đơn vị dự toán trực thuộc phòng năm 2022

Ngày 08/8/2023 Sở Tài chính ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-STC về Công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí; Quản lý, sử dụng tài sản công tại phòng Giáo dục & ĐT huyện Vân Hồ và một số đơn vị dự toán trực thuộc phòng năm 2022 

Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm: tại đây 

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang