Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Triển khai cuộc thi Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với văn hóa công vụ năm 2020

Triển khai cuộc thi Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với văn hóa công vụ năm 2020

Thực hiện Công văn số 2499-CV/TĐTN-PT ngày 21/5/2020 của Ban chấp hành đoàn tỉnh Sơn La về việc triển khai cuộc thi Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với văn hóa công vụ năm 2020.

Ban chấp hành chi đoàn đề nghị các đoàn viên thanh niên triển khai một số nội dung về cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với văn hóa công vụ năm 2020” sau đây:

Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức có độ tuổi không quá 35 tuổi (có thể dự thi theo cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người)

Thời gian. Phát động và nhận bài thi, bình chọn: Bắt đầu tư ngày 01/6/2020 đến ngày 30/8/2020.

Tổng kết và trao giải: Dự kiến tháng 10/2020 tại Đà Nẵng.

Nội dung, hình thức: Theo hướng dẫn của Ban chấp hành đoàn tỉnh Sơn La tại Công văn số 2499-CV/TĐTN-PT ngày 21/5/2020.

Cách thức dự thi, Các tập thể, cá nhân gửi clip dự thi về Ban Thường vụ tỉnh đoàn qua Ban chấp hành chi đoàn Sở Tài chính trước ngày 10/8/2020, để tổng hợp gửi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

 

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang