Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tổng kết công tác giáo dục chính trị, huấn luyện tự vệ năm 2020

Tổng kết công tác giáo dục chính trị, huấn luyện tự vệ  năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCH ngày 26/02/2020 của Ban Chỉ huy quân sự Sở Tài chính về giáo dục chính trị - Huấn luyện quân sự năm 2020, đã được Ban Chỉ huy Quân sự  thành phố phê chuẩn; triển khai kế hoạch huấn luyện của 5 cơ quan, đơn vị tham gia huấn luyện cùng Sở Tài chính. Ban CHQS Sở Tài chính đã phối hợp của lãnh đạo, Cấp uỷ Đảng các đơn vị tham gia cùng huấn luyện: Thanh tra tỉnh, Công ty Bảo việt Sơn La, Công ty Bảo việt Nhân thọ Sơn La, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Xổ số kiến thiết Sơn La tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ năm 2020, kết quả như sau:

I. Kết quả giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2020.

1. Thời gian huấn luyện: Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020.

2. Quân số đăng ký, tham gia huấn luyện.

- Tổng số đăng ký  40 đ/c, tham gia huấn luyện 40 đồng chí (đạt 100%); thuộc 5 đơn vị.

- Quân số hoàn thành chương trình, nội dung huấn luyện 40 đồng chí, gồm:

+ Trung đội tự vệ Sở Tài chính :      15 đồng chí.

+ Trung đội tự vệ Thanh tra Tỉnh:    10 đồng chí.

+ Tiểu đội Tự vệ Công ty Bảo Việt Sơn La:  04 đồng chí.

+ Tiểu đội Tự vệ Công ty Bảo việt Nhân Thọ Sơn La:  05 đồng chí.

+ Tiểu đội Tự vệ Công ty TNHHNN  Xổ số kiến thiết Sơn La:  06 đồng chí.

3. Nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự.

3.1. Giáo dục chính trị: 6 chuyên đề.

- Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của đảng và nhà nước ta trong tình hình mới.

- Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

- Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối chống phá cách mạng Việt Nam.

- Nội dung cơ bản của chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

- Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

- Kết hợp chặt chẽ Kinh tế - Văn hoá – Xã hội với Quốc phòng – An ninh trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

3.2. Huấn luyện quân sự:

- Huấn luyện quân sự chung;

- Điều lệnh đội hình, đội ngũ;

- Huấn luyện thể lực;

- Huấn luyện chuyên ngành;

- Huấn luyện Hậu cần – Kỹ thuật;

- Huấn luyện phòng thủ dân sự;

- Huấn luyện chiến thuật DQTV;

- Kỹ thuật chiến đấu bộ binh: Kỹ thuật bắn súng; kỹ thuật ném lựu đạn, kỹ thuật thuốc nổ, vũ khí tự tạo kỹ thuật chiến đấu tự vệ bộ binh...

4. Kết quả công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự.

a. Giáo dục chính trị:

- Quân số tham gia huấn luyện giáo dục chính trị, thực hiện đúng kế hoạch và giáo án được Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Sơn la phê chuẩn, đảm bảo thời gian và nội dung học tập, đáp ứng được yêu cầu công tác giáo dục chính trị nâng cao bản lĩnh, nhận  thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ.

- 100% các đ/c tự vệ có bài kiểm tra về chính trị có nhận thức tốt, hiểu rõ được những nội dung cơ bản về Luật DQTV, nhận thức đúng về nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, nhiệm vụ công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nắm và hiểu rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

- Đánh giá kết quả giáo dục chính trị: Toàn cụm đạt loại khá, giỏi: 36/40 đ/c = 90%. Trong đó: đạt giỏi 20/40 đồng chí = 50 %; đạt khá 16/40 đồng chí = 40 %; đạt 4/40 đồng chí = 10 %.

b. Kết quả huấn luyện quân sự:            

- Quân số tham gia huấn luyện 40 đ/c đã hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện quân sự. Đánh giá chung 100% đã thực hiện đúng theo mục đích, yêu cầu, nội dung huấn luyện quân sự. Các đồng chí tự vệ đã nắm được những vấn đề cơ bản và thực hành đúng yêu cầu về : Điều lệnh đội ngũ, nghiêm nghỉ, quay tại chỗ; yếu lĩnh, động tác, kỹ thuật bắn súng AK bài 1. Nắm được kỹ thuật, chiến thuật cơ bản trong tổ chức tuần tra, canh gác; trong chiến đấu tổ, tiểu đội làm nhiệm vụ. Từ đó biết vận dụng vào các tình huống cần thiết khi thực hiện nhiệm vụ.

- 100% các đồng chí tham gia huấn luyện đã chấp hành nghiêm túc các quy định, quy tắc trong huấn luyện, trên thao trường và mệnh lệnh của người chỉ huy; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật và an toàn trong tham gia giao thông; thực hiện đúng các nội dung đã phát động thi đua trong đợt huấn luyện.

- Kết quả kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 (tư thế nằm bắn):

Tổng số chiến sỹ tham gia bắn: 40 đồng chí, đạt 100%; trong đó: Đạt 34 đồng chí, bằng 85%; chưa đạt 6 đồng chí, bằng 15%; Kết quả đạt loại giỏi: 21 đ/c = 52,5%. Toàn cụm đạt thành tích bắn giỏi. Cụ thể:

+ Trung đội Tự vệ sở Tài chính: 07 Đ/c đạt loại giỏi = 50%

Trung đội Tự vệ Thanh tra Tỉnh: 06 Đ/c đạt loại giỏi = 60%

+  Tiểu đội Tự vệ Công Ty Bảo việt Nhân thọ:  03 Đ/c đạt loại giỏi =  60%

+ Tiểu đội Tự vệ Công ty XSKT  Sơn La: 03 Đ/c đạt loại giỏi =  50%

+ Tiểu đội Tự vệ Công ty Bảo Việt Sơn La:  02 Đ/c đạt loại giỏi =  50%

- Một số hạn chế:

+  Trình độ chuyên môn quân sự và kinh nghiệm của giáo viên trong tổ chức hướng dẫn luyện tập so với yêu cầu vẫn còn hạn chế.

+ Một số đồng chí chưa tập trung cao, do đó khi thực hành, động tác, yếu lĩnh còn lúng túng chưa thuần thục.

c. Đánh giá chung.

          - Toàn cụm đã hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2020. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và  an toàn tuyệt đối trong tham gia giao thông.

          - Đề nghị Ban CHQS Thành phố Sơn La ghi nhận kết quả, thành tích công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2020 của các đơn vị; công nhận Trung đội tự vệ Sở Tài chính và các đơn vị cùng tham gia huấn luyện đạt loại giỏi năm 2020.

          5. Đề nghị khen thưởng thành tích huấn luyện.

          Căn cứ vào kết quả công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2020 của tự vệ Sở Tài chính; Ban CHQS Sở Tài chính đề nghị Ban CHQS thành phố Sơn La xem xét khen thưởng thành tích huấn luyện quân sự năm 2020 cho tập thể.

          - Khen thưởng tập thể: Trung đội tự vệ Sở Tài chính, Trung đội tự vệ Thanh tra tỉnh về thành tích xuất sắc trong huấn luyện tự vệ năm 2020.

Tác giả: Trung đội tự vệ Sở Tài chính
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang