Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
HIỆN TƯỢNG “BÚP BÊ KUMAN THONG”

         Ngày 05/4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Sơn La ban hành Công văn số 11-CV/BTG về việc cung cấp thông tin và quan điểm về hiện tượng “Búp bê Kuman Thong”, trong đó đã khái quát về “Búp bê Kuman Thong” trong tín ngưỡng dân gian Thái Lan, đồng thời cũng chỉ ra những biến tướng, mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống dân tộc và vi phạm Luật pháp Việt Nam.

          Để hiểu rõ bản chất mê tín dị đoan của hiện tượng này, không tham gia sản xuất, mua bán, sử dụng “Búp bê Kuman Thong”, Chi đoàn Sở Tài chính thực hiện đăng tải toàn văn Công văn số 11-CV/BTG ngày 05/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Sơn La để cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện theo đúng quy định pháp luật, tránh các hiện tượng mê tín dị đoan.

Nội dung Công văn số 11-CV/BTG về việc cung cấp thông tin và quan điểm về hiện tượng “Búp bê Kuman Thong”

BCH CHI ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang