Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Đăng ký xây dựng mô hình ứng dụng KHCN trong đoàn thanh niên năm 2020

Đăng ký xây dựng mô hình ứng dụng KHCN trong đoàn thanh niên năm 2020

         Thực hiện Công văn số 2264-CV/TĐTN – PT ngày 19/02/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Sơn La về việc đăng ký xây dựng mô hình ứng dụng KHCN trong đoàn thanh niên năm 2020;

          Để có cơ sở lựa chọn, đăng ký mô hình ứng dụng KHCN trong đoàn thanh niên năm 2020 với Ban Chấp hành Đoàn Sơn La, Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tài chính đề nghị các đồng chí Đoàn viên thực hiện một số nội dung sau:

          1. Đăng ký mô hình mô hình ứng dụng KHCN trong đoàn thanh niên năm 2020 với Ban Chấp hành Chi đoàn Sở (Hồ sơ gửi kèm gồm: bản đăng ký, thuyết minh, mô tả đề án xây dựng mô hình).

          2. Thời gian thực hiện: đề nghị đăng ký với Ban Chấp hành Chi đoàn Sở trước ngày 06/03/2020, để thực hiện rà soát, xét chọn.

          Để hiểu hiểu rõ hơn về cuộc thi, Ban Chấp hành chi đoàn Sở Tài chính thực hiện đăng tải toàn bộ 2264-CV/TĐTN – PT ngày 19/02/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Sơn La trên website Sở Tài chính Sơn La.

          Đề nghị các đồng chí đoàn viên thanh niên nghiên cứu thực hiện./.

Nội dung Công văn số 2264-CV/TĐTN – PT ngày 19/02/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Sơn La xem tại đây

Tác giả: BCH Chi đoàn TNCS HCM Sở Tài chính
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang