Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

    Hòa trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khí thế hào hùng tháng 5 lịch sử, tháng kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và kỳ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La; Hướng dẫn số 15-HD/TU ngày 7/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 16-HD/TU ngày 7/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 111-KH/ĐUK ngày 16/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số nội dung chỉ đạo đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Được sự nhất trí của BTV Đảng uỷ Khối các cơ quan  và doanh nghiệp tỉnh, trong 02 ngày (17,18/5/2020) Đảng bộ Sở Tài chính long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Đại hội trù bị diễn ra chiều ngày 17/5/2020, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, phổ biến Quy chế bầu; Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

    Phiên chính thức của Đại hội diễn ra 01 ngày 18/5/2020. Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XXXIII nhiệm kỳ 2020-2025 rất vui mừng được đón đồng chí Nguyễn Bá Túc, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh uỷ; đại diện tổ công tác của Ban Thường vụ tỉnh uỷ; Đại diện các Tổ chức đoàn thể thuộc Sở Tài chính đến dự Đại hội.

    Đại hội đã khẳng định những kết quả hoạt động của Đảng bộ Sở Tài chính trong nhiệm kỳ 2015-2020: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, cấp ủy chính quyền các huyện, thành phố; trong chỉ đạo, điều hành Đảng bộ Sở Tài chính luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo của từng Đảng viên, từng Chi bộ và tổ chức đoàn thể, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XXXII đề ra; Công tác xây dựng đảng được quan tâm, chăm lo toàn diện trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và Tổ chức; luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tổ chức bộ máy cơ quan, các tổ chức đoàn thể tiếp tục được kiện toàn, chất lượng hoạt động từng bước được nâng cao và đạt được nhiều kết quả tiến bộ, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ đề ra. Kết quả, thành tích đã đạt được là tiền đề quan trọng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu, Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2015, 2016, 2017, 2018 Đảng bộ Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019 Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục đó là:  Công tác phối hợp với Đảng bộ Cục thuế về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, thu tiền nợ thuế hàng năm còn hạn chế; tác hướng dẫn quản lý, bàn giao và sử dụng tài sản sau đầu tư; triển khai thực hiện kiểm kê, đánh giá tình hình tài chính của các hợp tác xã còn hạn chế… một số công việc tiến độ thực hiện còn chậm. Năng lực lãnh đạo của một số Đảng uỷ viên, Cấp uỷ viên còn có mặt hạn chế, một số cán bộ, đảng viên năng lực chuyên môn còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo; vai trò tiền phong, gương mẫu của một số đảng viên chưa thể hiện rõ. Chế độ sinh hoạt của Chi bộ, và một số tổ đảng chưa đảm bảo thời gian, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế.

    Đại hội thống nhất nhận định đánh giá những nguyên nhân kết quả đạt được và những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và thống nhất nhận định những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn đã rút ra trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ được nêu trong báo cáo chính trị.

    Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính khoá XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Đại hội đã lựa chọn và bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khoá XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1 . Đồng chí Lê Hồng Chương

2 . Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh

3 . Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến

4 . Đồng chí Hồ Thanh Hải

5 . Đồng chí Đỗ Thế Hưởng

6 . Đồng chí Bùi Hồng Nam

7 . Đồng chí Nguyễn Văn Phong

8 . Đồng chí Đinh Thị Thuận

9 . Đồng chí Lê Văn Thanh

10 . Đồng chí Tạ Hoàng Thái Thịnh

11 . Đồng chí Dương Hải Yến

(Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khoá XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội)

    Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí Lê Hồng Chương giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 02 đồng chí đại biểu chính thức và  01 đồng chí đại biểu dự khuyết. 

    Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu:

    1- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách hằng năm đạt chỉ tiêu thu từ 10-12% (không bao gồm các khoản thu có tính ổn định), phấn đấu đến năm 2025 đạt 6.250 tỷ đồng. Chi ngân sách đảm bảo đáp ứng các nhu cầu chi tiêu thường xuyên và các nhiệm vụ trọng tâm giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại.

    2- Thực hiện tốt mục tiêu chung tay thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu thời gian giải quyết tại các khâu trung gian, giảm tối thiểu 30% thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo quy định hiện nay.

    3- Duy trì hệ thống quản lý giám sát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Duy trì chế độ giao ban tháng, quý nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

    4- 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản của ngành; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh. Học tập các chuyên đề và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    5- Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó với trên 95% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuấ sắc nhiệm vụ; Phấn đấu 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   6- Kết nạp từ 05 đảng viên mới trở lên, 100% đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển đảng chính thức. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do cấp ủy cấp trên tổ chức.

    7-  Xây dựng và thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc. Giải quyết kịp thời các đơn thư kiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

    8-  Xây dựng cơ quan đạt cơ quan đạt tiêu chuẩn không có ma túy; cơ quan được công nhận đạt chuẩn về văn hóa. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, chính trị và chương trình huấn luyện tự vệ hàng năm.

    9- Lãnh đạo các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hàng năm giữ vững danh hiệu: Công đoàn vững mạnh, Chi đoàn mạnh, Hội cựu chiến binh vững mạnh.

    10- 100% gia đình đảng viên đạt gia đình văn hóa, đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.    

    Phát huy truyền thống của Đảng bộ Sở Tài chính, với tinh thần: Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết; quyết tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chúng ta thực sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXXII và toàn thể cán bộ, đảng viên Sở Tài chính phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ (2020-2025) quyết nghị./.

Tác giả: BCH Đảng bộ Sở Tài chính
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang