Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Công đoàn Sở Tài chính vận động ủng hộ Quỹ học bổng Tô Hiệu; Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019.

Công đoàn Sở Tài chính vận động ủng hộ  Quỹ học bổng Tô Hiệu; Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019. 

Thực hiện Công văn số 15/CV-HKH ngày 14/3/2019 của Hội khuyến học  về việc đề nghị ủng hộ “Quỹ học bổng Tô Hiệu”.

Mức đóng góp tối thiểu: 50.000 đồng/người

Thực hiện Công văn số 01/BQLQ ngày 27/5/2019 của Ban quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa về thực hiện nghị định 45/2006/NĐ-CP về quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019.

Mức đóng góp: 01 ngày lương (theo mức lương cơ bản).

           BCH Công đoàn Sở Tài chính đề nghị các đồng chí Tổ trưởng tổ Công đoàn.

Đề nghị các đồng chí Tổ trưởng tổ công đoàn tuyên truyền vận động triển khai tới đoàn viên công đoàn quyên góp ủng hộ.
BCH CÔNG ĐOÀN
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang