Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Công đoàn cơ sở Sở Tài chính thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019

Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Bộ Chính trị đã khẳng định: “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập” là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước hội nhập khu vực và quốc tế. Trong những năm qua, công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã làm tốt việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong cán bộ Công đoàn và mỗi đoàn viên, góp phần thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Năm 2019, Quỹ khuyến học của Sở Tài chính tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Lãnh đạo sở, sự tạo điều kiện của các phòng chuyên môn đã duy trì và phát huy có hiệu quả công tác khuyến học tại cơ sở. Phong trào khuyến học, khuyến tài đã được toàn thể CBCC và đoàn viên tham gia, hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao. Hình thức hoạt động phong phú, đa dạng; công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa về công tác xã hội hóa giáo dục, việc đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài tại cơ sở, việc tổ chức biểu dương khen thưởng, động viên kịp thời các cháu nhân dịp sơ, tổng kết năm học, Tết thiếu nhi 1/6, Rằm Trung thu đều được các CĐCS chú trọng, quan tâm thực hiện. Tuyên truyền, vận động CBCC và đoàn viên tham gia đóng góp quỹ khuyến học. Năm 2019, cán bộ, đoàn viên công đoàn đóng góp ủng hộ quỹ khuyến học với số tiền là 13.400.000 đồng. Đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương, trao thưởng cho các cháu đạt thành tích tiêu biểu trong rèn luyện, học tập; Các cháu dự thi tốt nghiệp THPT; Các cháu trúng tuyển vào các trường đại học, các cháu đạt thành tích cao trong các môn thi học sinh giỏi các cấp… với tổng số tiền là: 12.580.000 đồng.

                                              BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

                                         

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang