Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 Kỷ niệm 20 chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999-2019)

Ngày 30/5/2019 BCH đoàn khối CCQ tỉnh ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐTN về tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 Kỷ niệm 20 chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999-2019). BCH chi đoàn thông báo một số nội dung chủ yếu của Kế hoạch như sau:

1. Mục đích

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, xùng xã, biên giới.

- Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tiếp nối truyền thống 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu

- Chiến dịch được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

- Các cấp bộ đoàn thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

- Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

- Các hoạt động tình nguyện cần phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và cách thức tổ chức.

3. Chủ đề: Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng.

4. Thời gian: từ tháng 6-8/2019.

5. Địa bàn: Tập trung vào các địa bàn sau:

- Các huyện nghèo và huyện thoát nghèo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2019; các xã biên giới; làng thanh niên lập nghiệp Púng Bánh (huyện Sốp Cộp), các xã khó khăn, xã có công theo quyết định 1919 của UBND tỉnh.

6. Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 150 đoàn viên, thanh niên.

- Trồng mới ít nhất 100 cây xanh.

- Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân.

- Xây mới hoặc phối hợp xây mới 01 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú.

- Hỗ trợ, giúp đỡ 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 50 lý tưởng, sáng kiến.

- Phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện.

- Phấn đấu thành lập ít nhất 01 đội hình chuyên tuyên truyền luật trẻ em; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy ngoại ngữ.

          Để các đoàn viên, BCH chi đoàn, các phân đoàn trưởng hiểu rõ hơn về kế hoạch và xây dựng chương trình tổ chức thực hiện, BCH Chi đoàn Sở Tài chính thực hiện đăng tải toàn văn Kế hoạch số 36-KH/ĐTN ngày 30/5/2019 của BCH đoàn khối CCQ tỉnhtổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 Kỷ niệm 20 chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999-2019).
BCH CHI ĐOÀN
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang