Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo kết quả tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/ĐU ngày 04/7/2023 của Đảng ủy Sở Tài chính về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ngày 14/7/2023 Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đảng ủy Sở Tài chính báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thông qua dự thảo báo cáo sơ kết kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Biểu dương và ghi danh gương “người tốt, việc tốt” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2023 cho 05 đồng chí

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng; phổ biến, quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách, giá; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023, thực hiện các nhiệm vụ đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình. Phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN, chi NSĐP năm 2023 theo dự toán được giao.

- Thực hiện hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát Đảng ủy, UBKT và của chi bộ năm 2023; quản lý đảng viên theo điều lệ Đảng. Duy trì chế độ sinh hoạt đảng hàng tháng của cấp uỷ và chi bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; đoàn kết nội bộ.

 - Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm với nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2023). Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Tài chính tỉnh Sơn La (28/8/1963-28/8/2023). Thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển Đảng; công tác quy hoạch; công tác tổ chức cán bộ

- Chỉ đạo tổ chức các đoàn thể duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định./.

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang