Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hoàn thiện cơ chế tài chính phòng chống tham nhũng
Xác định “phòng còn hơn chống”, ngành Tài chính đã thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị để phòng ngừa tham nhũng.
Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3 giám sát hàng hóa qua hệ thống camera.
 
Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3 giám sát hàng hóa qua hệ thống camera.

Trong năm 2020, ngành Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí. 

Nhiều biện pháp Phòng ngừa tham nhũng

Về PCTN, ngành Tài chính thời gian qua đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng như: thuế, hải quan, công tác tổ chức cán bộ, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm, công khai số liệu về nợ công, công tác thanh tra, kiểm tra... 

Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý được đăng tải kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các đơn vị trong ngành, để người dân thuận tiện tiếp cận, tra cứu và giám sát. Tại cơ quan Bộ Tài chính, tiếp tục duy trì 2 số điện thoại đường dây nóng và 2 hộp thư điện tử (tại Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ). Tại tổng cục trực thuộc Bộ Tài chính và các cục ở địa phương đều công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử phục vụ cho việc nắm bắt kịp thời thông tin phản ánh từ người dân, doanh nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và công tác PCTN của ngành. 

Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình. Bộ cũng đã hoàn thiện các quy chế đảm bảo thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và chống tham nhũng trong hoạt động quản lý tài chính ngân sách nói chung và quản lý nội ngành nói riêng. 

Đáng chú ý, tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp cho cán bộ, công chức chấp hành nghiêm quy định khi thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đơn cử như: Tổng cục Hải quan đã triển khai hệ thống camera giám sát và Phòng Giám sát hải quan trực tuyến để giám sát quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh đồng thời kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi tiêu cực của công chức hải quan. 

Trong năm 2019, các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính đã kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 506 đơn vị. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được chú trọng. Các đơn vị của Bộ Tài chính đã luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí và điều động 15.855 lượt công chức, tập trung nhiều nhất là Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

Xử lý nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt”

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh PCTN, khắc phục những hạn chế yếu kém để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn này, trong thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục rà soát để đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội. Đặc biệt là các quy định có liên quan đến các lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Trong đó, chú trọng các lĩnh vực, như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; ngân hàng; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế…

Đồng thời, các đơn vị nâng cao năng lực hoạt động của cấp ủy các cấp, thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một trong những biện pháp được chú trọng đó là đẩy mạnh quản lý, kiểm soát nội bộ, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát việc thi hành công vụ của công chức, viên chức để phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt”. Trách nhiệm người đứng đầu cũng được đề cao. Trong đó, thực hiện kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với thủ trưởng đơn vị để xảy ra sai phạm.

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/
Tác giả: Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp tin
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang