Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc cao hơn so với cùng kỳ
Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 qua KBNN tính đến hết tháng 1/2020 là hơn 10.467 tỷ đồng, đạt 2,3% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.
Nhiều dự án thay đổi tổng mức đầu tư nên kéo dài thời gian thực hiện. Ảnh: T.T
Nhiều dự án thay đổi tổng mức đầu tư nên kéo dài thời gian thực hiện. Ảnh: T.T

KBNN kiểm soát số vốn giải ngân hơn 10.400 tỷ đồng

Tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2020 được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao là 470.600 tỷ đồng, bao gồm: vốn trong nước là hơn 410.629 tỷ đồng (trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 23.756 tỷ đồng); vốn nước ngoài hơn 59.970 tỷ đồng (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hơn 3.580 tỷ đồng). Trong đó: các bộ, ngành trung ương là hơn 107.992 tỷ đồng (vốn trong nước hơn 86.505 tỷ đồng; vốn nước ngoài hơn 21.486 tỷ đồng); địa phương là hơn 362.607 tỷ đồng (vốn trong nước hơn 324.123 tỷ đồng; vốn nước ngoài hơn 38.484 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/1/2020 kế hoạch vốn năm 2020 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN là hơn 449.496 tỷ đồng. Trong đó: các bộ, ngành trung ương là hơn 86.888 tỷ đồng (vốn trong nước hơn 68.672 tỷ đồng; vốn nước ngoài hơn 18.215 tỷ đồng); các địa phương là hơn 362.607 tỷ đồng (vốn trong nước là hơn 324.123 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 38.484 tỷ đồng).

Theo KBNN, tổng số kế hoạch vốn năm 2020 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN thấp hơn kế hoạch vốn năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ giao là 21.103,8 tỷ đồng.

Theo thống kê mới đây của KBNN, tính đến ngày 31/1/2020 kế hoạch vốn năm 2020 các bộ, ngành, địa phương đã nhập trên hệ thống TABMIS là 144.957,7/449.496,1 tỷ đồng (đạt 32,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kiểm soát chi qua KBNN). Trong đó: các bộ, ngành trung ương là 24.863,6/86.888,4 tỷ đồng (đạt 28,6%) và các địa phương là 120.094,1/362.607,7 tỷ đồng (đạt 33,1%).

Lũy kế giải ngân vốn thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN đến ngày 31/1/2020 là 10.467,3 tỷ đồng, đạt 2,3% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 (số liệu giải ngân năm 2019 là 5.550 tỷ đồng, đạt 1,43% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Cụ thể: Vốn trong nước giải ngân 10.048,7 tỷ đồng, đạt 2,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước (không bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia) là 9.667 tỷ đồng, đạt 2,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 381,7 tỷ đồng, đạt 1,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn là 418,6 tỷ đồng, đạt 0,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngoài kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao nêu trên, tính đến thời điểm báo cáo, KBNN còn kiểm soát thanh toán với số vốn 220,8/2.275 tỷ đồng, đạt 9,7% kế hoạch vốn của UBND các tỉnh, thành phố giao.

Các bộ, ngành sớm phân bổ vốn để chủ đầu tư thực hiện

Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2020, ngay từ tháng đầu năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 NQ-CP ngày 1/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020; KBNN đã kiến nghị Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án đã được giao vốn năm 2020 đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục triển khai nhanh, quyết liệt công tác phân bổ, giao, nhập (vào hệ thống TABMIS) kế hoạch vốn đầu tư công đến các chủ đầu tư để các chủ đầu tư có cơ sở triển khai, thực hiện dự án và gửi KBNN (nơi giao dịch) làm cơ sở kiểm soát, thanh toán. 

Bên cạnh đó, KBNN kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ kịp thời phê duyệt dự toán trên hệ thống TABMIS, đảm bảo theo đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS). 

Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được KBNN xác định là nhiệm vụ trọng tâm, do đó, thời gian qua, KBNN đã chủ động phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN. Đồng thời, tham mưu với Bộ Tài chính kịp thời và có chất lượng đối với các cơ chế, chính sách, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng KBNN thực hiện thông báo kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến các bộ, ngành, địa phương; phối hợp với Vụ Đầu tư, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tọa đàm với các bộ, ngành, địa phương, nhà tài trợ. Tổng Giám đốc KBNN cũng đã có chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp trong hệ thống KBNN nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công...

Vốn đầu tư công chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong trong tổng chi của xã hội. Do đó, việc chậm giải ngân sẽ ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế, cũng như làm giảm hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư công. Vì vậy, với vai trò là cơ quan kiểm soát, thực hiện khâu cuối cùng để đưa nguồn vốn đến các dự án, công trình, KBNN đã kiểm soát, thanh toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần thanh toán và “kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng. Thời hạn kiểm soát, thanh toán vốn của KBNN được giảm từ 7 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định của chủ đầu tư) xuống còn tối đa là 4 ngày làm việc. 

KBNN cũng đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đơn giản hóa về hồ sơ thủ tục và tăng cường tính minh bạch trong công tác kiểm soát chi qua KBNN.

Đối với số vốn đầu tư công năm 2019 chưa giải ngân hết, ông Trần Mạnh Hà – Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi (KBNN) cho biết, với những dự án được phép kéo dài thời gian giải ngân đến ngày 31/12/2020 theo Luật Đầu tư công, thì chuyển nguồn sang năm 2020 giải ngân tiếp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong nội bộ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 từ dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết số vốn được giao cho dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm hiệu quả đầu tư trên cơ sở đề xuất của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

Tác giả: Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp tin
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang