Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Cơ bản hoàn thành phân bổ dự toán ngân sách năm 2020
Theo Bộ Tài chính, đến nay, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã khẩn trương phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2020 đến các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.
tiền
 
Nhiều địa phương quyết định dự toán thu cao hơn dự toán được giao. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính đã nhận được quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc của 92% các bộ, cơ quan trung ương; quyết định phân bổ, giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các chủ đầu tư của 64% bộ, cơ quan trung ương được giao kế hoạch vốn năm 2020.

Các bộ, cơ quan trung ương đã phân bổ, giao dự toán NSNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, cơ bản đáp ứng yêu cầu, đúng chính sách, chế độ quy định và trong phạm vi dự toán được giao. Một số trường hợp phân bổ, giao dự toán chưa đúng quy định, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị điều chỉnh lại.

Các trường hợp chậm triển khai hoặc chưa phân bổ hết dự toán được giao, Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán đảm bảo thời hạn quy định.

Đối với các địa phương, Hội đồng nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã quyết định dự toán NSNN năm 2020 của địa phương với: Tổng số thu cân đối NSNN trên địa bàn là 1.577 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% (45 nghìn tỷ đồng) so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, đã quyết định dự toán thu nội địa tăng 2,9% (33,7 nghìn tỷ đồng), với 44/63 địa phương quyết định dự toán thu cao hơn dự toán được giao, 19 địa phương quyết định bằng dự toán được giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 3,3% (11,2 tỷ đồng). Thu từ dầu thô bằng dự toán được giao.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm các khoản chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương) là 960 nghìn tỷ đồng; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương là 148,2 nghìn tỷ đồng, bằng dự toán Thủ tướng Chính phủ giao./.

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

Tác giả: Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp tin
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang