Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo việc sử dụng tài sản công
Bộ Tài chính vừa có văn bản số 699/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019.
tài sản công
Các tài sản là nhà, đất, xe ô tô công... đều phải báo cáo, cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo với nội dung và thời hạn báo cáo theo quy định tại Điều 130, Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Mẫu báo cáo được kết xuất từ phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước hiện hành. Trong thời gian phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước chưa được nâng cấp, phạm vi tài sản báo cáo được áp dụng đối với 4 loại tài sản hiện có trong phầm mềm này, gồm: nhà, đất, xe ô tô, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/đơn vị tài sản.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước hiện hành, bảo đảm thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công./.

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

Tác giả: Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp tin
image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang